Popis předmětu - AD2B17OKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B17OKS Optické komunikační systémy
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s principy teorie optických systémů. Předmět zahrnuje jak teoretické základy optiky, tak praktické dovednosti při návrhu optických systémů s využitím profesionálních softwarů. Obsahem jsou elektronová optika, maticová optika, Gaussovské svazky, průchod optickými prvky, absorpce a disperze, optický vysílač a přijímač, detekce, základní technologie a měření vlnovodů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B17OKS

Cíle studia:

Seznámení s principy teorie optických systémů.

Osnovy přednášek:

1. Základní prvky optických a submilimetrových komunikačních systémů
2. Vlnová optika, maticová optika, přenosové matice prvků
3. Základy geometrické a vlnové optiky, šíření paprsku v nehomogenním prostředí
4. Analýza šíření optického záření v optickém vlákně na základě geometrické opticky a řešení vlnové rovnice - vidová struktura
5. Gaussovské svazky, průchod optickými prvky
6. Absorpce a disperze, šíření pulsů v disperzním prostředí
7. Přenosové vlastnosti optických vláken
8. Optický vysílač a přijímač
9. Přímá a koherentní detekce, šumy v optických soustavách
10. Návrh optické a submilimetrové přenosové soustavy
11. Optické systémy ve volném prostoru - FSO
12. Speciální optická vlákna, vlákna pro optické senzory, optické senzorové systémy
13. Základní technologie optických vlnovodů a jejich měření
14. Profesionální software pro řešení optických systémů

Osnovy cvičení:

1. Rekapitulace potřebných vědomostí z optiky a teorie pole
2. Šíření optických vln v homogenním a nehomogenním prostředí
3. Řešení planárních vlnovodů metodami geometrické optiky
4. Řešení planárních vlnovodů metodami vlnové optiky
5. Samostatná práce: Homogenní planární vlnovod, zadání, řešení
6. Příklady řešení nehomogenních planárních vlnovodů
7. Výpočet základních parametrů optických vláken SI a GRIN
8. Výpočet disperze vláknových vlnovodů, řešení konkrétních příkladů
9. Samostatná práce: Návrh optické trasy z hlediska útlumu a disperze
10. Ukázky speciálních softwarů - metoda BPM, metoda ray tracing
11. Výpočet přenosových matic vláken, vazebních členů aj.
12. Řešení příkladů šíření Gaussovských svazků - divergence
13. Samostatná práce: průchod Gauss. svazku optickými prvky
14. Návrh submilimetrové přenosové soustavy

Literatura:

[1] Novotný K., Martan T., Šístek J.: Systémy pro optické komunikace. Vydavatelství ČVUT. Praha 2007
[2] Agrawal G. P.: Fiber-Optic Communications Systems, Third Edition., John Wiley & Sons, 2002.

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování 3 semestrálních prací. https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

vláknová optika, komunikační systémy

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKKME4 Síťové a informační technologie PO 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika V 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKYR3 Systémy a řízení V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.