Popis předmětu - AD2M17CAD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s principy a technikami využívanými v moderních mikrovlnných obvodech, stejně jako se základními metodami návrhu takových obvodů a systémů. Předmět poskytuje základní přehled o nejdůležitějších prvcích a detailní poznatky o návrhu vybraných obvodů, které si každý student osvojí v průběhu cvičení při jejich samostatném návrhu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M17CAD

Cíle studia:

Seznámení s principy a technikami využívanými v moderních mikrovlnných obvodech, stejně jako se základními metodami návrhu takových obvodů a systémů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - mikrovlnná technika, specifické jevy, elektrický obvod jako prostředí vedoucí vlny
2. Vlny na vedení, stojaté vlny, důsledky impedančního nepřizpůsobení, úzkopásmové přizpůsobení
3. Širokopásmové přizpůsobení, Fanova mez, přizpůsobovací obvod jako frekvenční filtr
4. Přizpůsobení vícebranu, stabilita dvojbranu, návrh zesilovacího stupně s tranzistorem
5. Reálná vedení využívaná v MIO, zejména mikropásková a koplanární
6. Diskontinuity na vedení
7. Vázaná vedení, odbočnice
8. Děliče výkonu, směrové vazební členy
9. Optimalizace elektrických obvodů, kriteriální funkce, optimalizační metody lokální a globální
10. Základní metody analýzy nelineárních mikrovlnných obvodů, harmonická rovnováha
11. Metody pro analýzu elektromagnetických polí v mikrovlnných obvodech a systémech, frekvenční oblast
12. Analýza elektromagnetických polí v časové oblasti (FDTD, FETD)
13. Optoelektronické obvody
14. Moderní trendy (MEMS, metamateriály)

Osnovy cvičení:

1. Úvod, problémy způsobené konečnými rozměry obvodů - a jak jich lze naopak využít.
2. (Stojaté) vlny na vedení, transformace impedance úsekem vedení, návrh přizpůsobení pomocí úseků vedení.
3. Seznámení s návrhovým systémem. Přidělení individuálních zadání.
4. Návrh širokopásmového přizpůsobení - analytický, optimalizace.
5. Návrh jednostupňového tranzistorového zesilovače se stabilním tranzistorem - vf. část
6. Návrh napájecích obvodů zesilovače.
7. Návrh motivu zesilovače v planární struktuře.
8. Dokončení samostatné práce na zadání č. 1.
9. Porovnání optimalizačních metod
10. Návrh - samostatná práce č. 2.
11. Návrh - samostatná práce č. 2.
12. Simulátory pole.
13. Simulování optoelektronických obvodů
14. Odevzdání prací. Vyhodnocení, zápočet

Literatura:

[1] Škvor, Z.: CAD pro VF techniku. Skripta ČVUT, Praha 1998
[2] Gupta, K.C., Garg, R., Chadha, R.: Computer-Aided Design of Microwave Circuits. Artech House, Dedham 1981

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2M17CAD

Klíčová slova:

Počítačem podporovaný návrh (CAD) Vysokofrekvenční obvody Mikrovlny Vedení Optimalizace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 3
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MKEEM3 Elektroenergetika V 3
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKME3 Elektronika PO 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 18.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.