Popis předmětu - A4M33MAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33MAS Multi-agentní systémy
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Kurz seznamuje se základy multiagentních systémů a agentních technologií. V předmětu bude popsán formální model agenta, koncept reaktivního, deliberativního a deduktivního agenta, architektuta BDI, principy komunikace mezi agenty a jejich koordinace. Studenti se dále seznámí s problematikou distribuovaného uvažování a teorií her.

Osnovy přednášek:

1. Uvod do multi-agentnich system, formalni model agenta
2. Reaktivni agenti
3. Deliberativni a deduktivni agenti
4. BDI architektura
5. Formalizace multi-agentniho system pomoci modalni logiky
6. Mezi-agentni komunikace
7. Kooperaci a koordinace
8. Vyjednavani
9. Distribuovane rozhodovani
10. Formovani koalic
11. Uvod do teorie her
12. Vyvoj rozsahlych multi-agentnich aplikaci
13. Multi-agentni aplikace
14. Shrnuti, rezerva

Osnovy cvičení:

1. Multi-agentni programovani v jazyce 3APL
2. Multi-agentni programovani v jazyce 3APL
3.-6.  Semestralni uloha - vývoj deliberativních agentů
7. Multi-agentní programování v prostředí AGLOBE
8. Multi-agentní programování v prostředí AGLOBE
9 - 13. Semestralni uloha - vývoj multi-agentního systémů

Literatura:

An Introduction to Multiagent Systems by Michael Wooldridge. Published in February 2002 by John Wiley and Sons (Chichester, England). ISBN 0 47149691X 340pp

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33mas/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 14.6.2021 09:50:50, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.