Popis předmětu - A0M17TMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět poskytne praktické znalosti o rozvoji komunikační techniky v nových perspektivních kmitočtových pásmech. Seznámí se základy techniky milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení, tak praktické poznatky o přenosových vedeních, subsystémech a spojích v mm a submm oblasti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M17TMS

Cíle studia:

Praktické znalosti o rozvoji komunikační techniky v nových perspektivních kmitočtových pásmech.

Osnovy přednášek:

1. Metody měření v oblasti milimetrových a submilimetrových vln
2. Šíření v milimetrovém a submilimetrovém pásmu
3. Základy kvazioptiky, technika submilimetrových vln
4. Vedení v submilimetrovém pásmu
5. Generace milimetrových a submilimetrových vln
6. Technologie pro VF a mikrovlnnou techniku - montáže čipů, kontaktování
7. Frekvenčně selektivní povrchy - PBG
8. Periodické struktury a mřížky
9. Interakce optického a mikrovlnného záření
10. Chirální prostředí a umělá dielektrika
11. Prvky a subsystémy techniky milimetrových a submilimetrových vln - antény, přepínače
12. Prvky a subsystémy na milimetrových vlnách - modulátory, rezonátory, mikrovlnná holografie
13. Adaptivní antény, inteligentní buňkové sítě
14. Perspektivní anténní struktury

Osnovy cvičení:

1. Základy měřicí techniky pro milimetrové vlny
2. Měření materiálových parametrů pro milimetrové vlny
3. Zadání a příprava samostatných projektů
4. Návrh kvazioptické přenosové trasy
5. Návrh vedení v pásmu milimetrových vln
6. Měření útlumu vegetace na milimetrových vlnách
7. Frekvenčně selektivní povrchy - PBG - měření frekvenčně selektivních struktur
8. Technika modelování v návrhu milimetrových a submilimetrových obvodů
9. Návrh prvků v kvazioptickém provedení
10. Realizace a měření vedení na milimetrových vlnách
11. Rezonátory pro milimetrové vlny (laboratorní ukázky)
12. Návrh rezonátoru pro milimetrové vlny
13. Spektroskopické měření v submm pásmu
14. Antény pro milimetrové a submilimetrové vlny

Literatura:

[1] Goldsmith, P. F.: Quasioptical Systems: Gaussian Beam Quasioptical Propogation and Applications, IEEE Press Series on RF and Microwave Technology, New York, 1997.
[2] Santos, H.: Introduction to Microelectromechanical (MEM) Microwave Systems. Artech House, London 2000
[3] Kumar, A.: Antenna Design with Fiber Optics. Artech House, London 2001
[4] Siwiak, K.: Radiowave propagation and Antennas for Personal Communications. Artech House, London1998
[5] Woolard, D. L. , Loerop W. R. Shur, M. Terahertz Sensing Technology: Emerging Scientific Applications & Novel Device Concepts, World Scientific Publishing Company, 2004

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Požadavky znalostí ke zkoušce: Předpokládá se znalost látky probrané na přednáškách. K samostudiu lze použít knihy [1] až [5]. Podíl zkoušky na celkovém hodnocení - 80%. https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M17TMS

Klíčová slova:

milimetrové vlny, kvazioptika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)