Popis předmětu - A4M33MPV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33MPV Metody počítačového vidění
Role:V, PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá vybranými problémy počítačového vidění: hledáním korespondencí mezi obrazy pomocí nalezení významných bodů a oblastí, jejich invariantního a robustního popisu a matchingu, dále slepováním obrazů, detekcí, rozpoznáváním a segmentací objektů v obrazech a ve videu, vyhledáváním obrázků ve velkých databázích a sledováním objektů ve video-sekvencích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M33MPV

Cíle studia:

Jsou vysvětleny metody pro registraci obrazů, vyhledávání ve velkých databázích a sledování. Na cvičeních studenti vybrané metody implementují a ověřují jejich funkci na datech z reálných problémů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod. Mapa předmětu. Přehled problémů a jejich aplikace.
2. Detekce bodů a oblasti zájmu: Harrisův operátor (detektor rohů), Laplacův operátor a jeho aproximace rozdílem Gaussiánů, maximálně stabilní extremální oblasti (MSER).
3. Deskriptory oblasti zájmu: SIFT (scale invariant feature transform), LBP (local binary patterns). Metoda lokálních afinních rámců pro zajištění geometrické invariance popisu.
4. Detekce geometrických primitiv (přímek, kružnic, elips, atd.). Houghova transfromace. RANSAC (Random Sample and Consensus).
5. Segmentace I. Obraz jako markovské náhodné pole (MRF). Algoritmy formalizující segmentaci jako problém minimalizace řezu grafem.
6. Segmentace II. Level set methody
7. Inpainting. Přemalování objektu v obraze bez viditelných stop
8. Detekce objektů pomocí "scanning window" (Viola-Jones metody)
9. Hledání korespondenci a rozpoznávání objektů pomoci lokálního invariantního popisu.
10. Sledování objektů (tracking) I. KLT tracker, sledování Harrisových bodů pomocí korelace.
11. Sledování objektů (tracking) II. Metoda Mean-shift, kondenzace.
12. Image Retrieval I: Vyhledávání ve velkých obrazových databázích: popisy obrazů
13. Image Retrieval II: Vyhledávání ve velkých obrazových databázích: indexace, geometrická konzistence
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1.-5.  Slepování obrazu (image stitching).
6.-9.  Segmentace a impainting ("přemalování" objektu v obraze na pozadí bez viditelných stop)
7.-12.  Detekce objektu pomocí metody klouzajícího okna
13. 14. Ověřování výsledků, úpravy algoritmů, odevzdávání úloh.

Literatura:

M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle. Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson 2007
D. A. Forsyth, J. Ponce. Computer Vision: A Modern Approach. Prentice Hall 2003

Požadavky:

znalost matematické analýzy a algebry.

Poznámka:

URL: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/mpv/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33mpv/start

Klíčová slova:

registrace obrazů, detekce objektů, sledování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz PO 2
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPEEM1 Technologické systémy V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MPEEM3 Elektroenergetika V 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 12:50:19, semestry: Z/2022-3, L/2021-2, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)