Popis předmětu - A4M33TDV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33TDV 3D počítačové vidění
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje s technikami rekonstrukce trojrozměrné scény z jejich obrazů. Student bude vybaven takovým porozuměním těmto technikám a jejich podstatě, aby byl schopen samostatně realizovat různé varianty jednoduchých systémů pro rekonstrukci trojdimenzionálních objektů z množiny obrazů či videa, pro doplnění virtuálních objektů do zdroje videosignálu, případně pro určení vlastní trajektorie na základě posloupnosti obrazů. Ve cvičeních bude student postupně budovat základ takového systému.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M33TDV

Cíle studia:

Konceptuálně i prakticky zvládnout základní metody trojrozměrného počítačového vidění.

Osnovy přednášek:

1. 3D počítačové vidění, jeho cíle a aplikace, obsah předmětu
2. Reálná perspektivní kamera
3. Kalibrace reálné perspektivní kamery
4. Epipolární geometrie
5. Výpočet matic kamer a souřadnic bodů z řídkých korespondencí
6. Autokalibrace
7. Konzistentní rekonstrukce mnoha kamer
8. Optimální rekonstrukce scény
9. Epipolární srovnání obrazů
10. Stereovidění
11. Algoritmy binokulárního stereoskopického párování, multikamerové
algoritmy
12. Tvar ze stínování a kontury
13. Tvar z textury, rozostření a barvy
14. Rekonstrukce povrchu

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s programem cvičení a experimentálními daty, vstupní test
2. Kalibrace kamery bez radiálního zkreslení ze známé scény
3. Kalibrace kamery s radiálním zkreslením ze známé scény
4. Výpočet epipolární geometrie z 8 bodů
5. Výpočet epipolární geometrie ze 7 bodů, RANSAC
6. Konstrukce projekčních matic z epipolární geometrie, výpočet
pohybu kamery a struktury scény
7. Autokalibrace vnitřních parametrů kamery
8. Konzistentní rekonstrukce systému mnoha kamer
9. Zpřesnění metodou vyrovnání svazku
10. Dokončení předchozích úloh
11. Epipolární rektifikace pro stereovidění
12. Stereoskopické párování dynamickým programováním
13. Rekonstrukce mraku 3D bodů
14. Rekonstrukce 3D náčrtku

Literatura:

R. Hartley and A. Zisserman. Multiple View Geometry. 2nd ed. Cambridge
University Press 2003.
Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, S.S. Sastry. An Invitation to 3D
Vision. Springer 2004.

Požadavky:

Znalost ekvivalentní předmětům Geometrie počítačového vidění a grafiky a Metody počítačového vidění. Detailní aktuální informace o běžícím předmětu na http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33tdv/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33tdv/start

Klíčová slova:

počítačové vidění, zpracování digitálního obrazu a videa

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz PO 3
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)