Popis předmětu - A4M39NUR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní. Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu uživatelských rozhraní a modelů uživatele. Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou činnost v daném oboru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39NUR

Cíle studia:

Studenti se v rámci předmětu seznámí hlouběji s teoretickými základy návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní. Bude prezentováno široké spektrum formálních metod popisu uživatelských rozhraní a modelů uživatele. Zvládnutím těchto prostředků získají studenti základ jak pro praktické činnosti při návrhu a vyhodnocování uživatelských rozhraní tak i pro samostatnou výzkumnou činnost v daném oboru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39NUR

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky uživatelských rozhraní. Metodika jejich návrhu. Typy uživatelských vstupů, kategorizace uživatelů
2. Uživatel a jeho chování. Tvorba person a jejich role při návrhu uživatelských rozhraní
3. Formální popisy/modely uživatelských rozhraní (stavové diagramy, Petriho sítě ..)
4. Kognitivní aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Zpracování informace v lidském mozku
5. Pokročilé metody zkoumání psychologických aspektů návrhu uživatelských rozhraní
6. Modely uživatelských rozhraní. Modely uživatele
7. Teoretický přístup k návrhu uživatelských rozhraní.
8. Nástroje pro specifikaci uživatelských rozhraní.
9. Cyklus návrhu uživatelských rozhraní. Funkce jednotlivých členů návrhářského týmu. (Grafický design, user experience ?)
10. Dokumentace procesu návrhu UI (zapracování výsledků uživatelských testů , forma zpracování dokumentace, ?)
11. Pokročilé metody pro zkoumání ergonomických aspektů návrhu uživatelských rozhraní.
12. Speciální uživatelská rozhraní (rozhraní pro seniory ve speciálních aplikacích, mobilní aplikace,..).
13. Inteligentní uživatelská rozhraní. Metody vizuální reprezentace informace.
14. Novinky v oblasti HCI (postřehy z CHI)

Osnovy cvičení:

1. Představení semestrálních prací, rozdělení do skupin.
2. Zadání semestrálních prací.
3. Konzultace se zadavateli.
4.-5.  Uživatelský výzkum (tvorba person) - D1.
5.-6.  Analýza UI (HTA, stavové diagramy, CCT, atd.) - D2.
7.-10.  Low až Med-Fidelity prototyp - D3.
11.-13.  High-Fidelity prototyp - D4.
14. Prezentace závěrečné zprávy.

Literatura:

1. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro
uživatele. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
2. Žára, J., Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P. Moderní počítačová
grafika (2. vydání). Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0454-0.
3. Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface:
Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.
4. Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN0125184069.
5. Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey,
T. Human-Computer Interaction: Concepts And Design. Addison Wesley, 1994. ISBN 0201627698.
6. Kuniavsky, M. Observing the User
Experience: A Practitioner's Guide to User Research. Morgan Kaufmann, 2003. ISBN 1558609237.

Požadavky:

Žádné požadavky. Odkaz na stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39NUR

Poznámka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39NUR

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39NUR

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI5NEW Softwarové inženýrství PO 1
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPOI4 Počítačová grafika a interakce PO 1
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
MPEEM1 Technologické systémy V 1
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MPEEM3 Elektroenergetika V 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)