Popis předmětu - A4M39VIZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M39VIZ Vizualizace
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými základy vizualizace a seznámí se také s příklady vizualizace na konkrétních úlohách z praxe. Vizualizační metody jsou orientované na maximální využití technických možností počítačů, ale také na správné využití perceptivních schopností (a omezení) člověka. Vhodně zvolené vizualizační metody tedy mohou pomoci objevit skryté závislosti mezi danými daty, které nemusí být na první pohled zřejmé. Tím je umožněna přesnější analýza daných dat či hlubší vhled do problému, který daná data reprezentují.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39VIZ

Cíle studia:

Zvládnout základní metody a nástroje pro vizualizaci dat - jak v oblasti information visualization , tak i v oblasti scientific visualization

Obsah:

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými základy vizualizace a seznámí se také s příklady vizualizace na konkrétních úlohách z praxe. Vizualizační metody jsou orientované na maximální využití technických možností počítačů, ale také na správné využití perceptivních schopností (a omezení) člověka. Vhodně zvolené vizualizační metody tedy mohou pomoci objevit skryté závislosti mezi danými daty, které nemusí být na první pohled zřejmé. Tím je umožněna přesnější analýza daných dat či hlubší vhled do problému, který daná data reprezentují.

Osnovy přednášek:

1. Motivace pro vizualizaci dat, historie, kategorie vizualizace
2. Kategorizace dat pro vizualizaci
3. Základní principy vizualizace dat
4. Vizualizace skalárních dat
5. Vizualizace objemových dat
6. Vizualizace vektorových dat
7. Vizualizace n-rozměrných dat
8. Vizualizace relačních dat
9. Vizualizace textu, Vizualizace software
10. Vizualizace časově proměnných dat
11. Uživatelské rozhraní a interakce ve vizualizaci
12. Visual data mining, visual analytics, big data
13. Trendy v oblasti vizualizace dat
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem
2. Seznámení s Paraview
3. Seznámení s Tableau Public
4. Vizualizace skalárních dat
5. Vizualizace objemových dat
6. Vizualizace vektorových dat
7. 1. test
8. Prezentace rešerší
9. Vizualizace n-rozměrných dat
10. Vizualizace relačních dat
11. 2. test
12. Visual analytics
13. Prezentace úloh

Literatura:

1. Fayyad, U., Grinstein, G.G., Wierse, A.: Information Visualization in Data Mining and Knowledge Discovery, Morgan Kaufmann, 2002
2. Stasko,J., Domingue,J., Brown,M.H., Price, B.A.: Software Visualization, MIT Press, 1998
3. Chen, Ch.: Information Visualization and Virtual Environments,Springer, 1999
4. Tamara Munzner. Visualization Analysis and Design. A K Peters Visualization Series, CRC Press, 2014.
5. Alexandru C. Telea. Data Visualization: Principles and Practice (2nd edition). CRC Press, 2014.

Požadavky:

Odkaz na stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2127

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4M39VIZ

Klíčová slova:

visualizace, visualizace dat, visualizace informace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 4
MPOI4 Počítačová grafika a interakce PO 4
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 4
MPKME5 Komunikační systémy V 4
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 4
MPKME3 Elektronika V 4
MPKME2 Multimediální technika V 4
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce PO 4
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V 4
MPKYR3 Systémy a řízení V 4
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
MPEEM1 Technologické systémy V 4
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 4
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 4
MPEEM3 Elektroenergetika V 4
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 4


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)