Popis předmětu - A4M33NMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů
Role:V, PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem návrhu softwarového systému od sběru požadavků až po detailní objektový návrh. Předmět bude vycházet z existujících metodik vývoje, zejména objektových, a jako převažující formalismus bude využit jazyk UML. Předmět bude zaměřen zejména na analýzu spolehlivosti a formální a neformální metody snížení chybovosti ve fázi návrhu a designu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M33NMS

Cíle studia:

Cílem předmětu je, aby se student naučil navrhovat softwarové systémy. Po absolvování student aktivně zvládá objektově-orientovaný návrh software s využitím metodologie UML a navrhovat vícevláknové aplikace. Získá přehled o technologiích pro návrh distribuovaných aplikací RPC, RMI, JMS, Corba a COM+.

Osnovy přednášek:

1. Uživatelské požadavky, definice funkcionality systému, formální a neformální postupy uživatelské specifikace
2. Technická specifikace, návrh struktury systému, vztah mezi funkcionálními a nefunkcionálními požadavky na systémy
3. Popis a použití jazyka UML
4. Návrh systému pomocí UML
5. Objektový návrh
6. Objektový návrh
7. Objektový návrh
8. Komponentový návrh, identifikace modulu, zásady tvorby API
9. Distribuované komponenty, distribuované systémy, návrh a formalismy
10. Návrh distribuovaných systémů, vlastnosti distribuovaných systémů
11. Synchronní a asynchronní systémy, systémy řízené událostmi
12. Integrace systému, chybovost, propagace chyb
13. Integrace mezi systémy, integrace externích datových zdrojů, externí závislosti
14. Řízení rizika vývoje, technický plán projektu

Osnovy cvičení:

1. Organizace, bezpečnost, podmínky udělení zápočtu
2. Uživatelské požadavky, specifikace požadavků
3. Technická specifikace, návrh struktury systému, funkcionální a nefunkcionální požadavky
4. Příklady modelování v jazyce UML - modely požadavků a tříd
5. Modely komunikace a spolupráce v UML, zadání semestrálních prací
6. Samostatná práce - objektový návrh
7. Samostatná práce - objektový návrh
8. Samostatná práce - komponentový návrh, tvorba rozhraní
9. Příklad návrhu distribuovaného systému
10. Systémy řízené událostmi
11. Integrace datových zdrojů
12 Prezentace semestrálních prací 13 Prezentace semestrálních prací 14 Zápočty

Literatura:

[1] Rumbauhg, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorenson, W.:
Object-oriented Modelling and Design. Prentice Hall, 1991
[2] Beneš, J.: Manažerské informační systémy. Automatizace, 2000
[3] Mařík a kol.: Umělá inteligence I-IV. Academia. Praha, 1999-2001

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce a aktuální informace o přednáškách a cvičeních najdete na: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33nms/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33nms/start

Klíčová slova:

Objektově-orientovaná analýza a návrh, UML, Unified Modeling Language, vícevláknové aplikace, souběh vláken, distribuované aplikace, RPC, RMI, Corba, web services, COM+.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPOI5 Softwarové inženýrství PO 1
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
MPEEM1 Technologické systémy V 1
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MPEEM3 Elektroenergetika V 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)