Popis předmětu - A0M33PIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M33PIS Průmyslové informační systémy
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s informační podporou průmyslových systémů řízených a integrovaných s výpočetními systémy a umožnit jim formálně uvažovat o požadavcích na tyto systémy. Předmět se zabývá infrastrukturní podporou, modelováním výrobních systémů a podniků, datových toků v nich, funkčními modely a nástroji pro modelování nefunkcionálních aspektů těchto systémů, zejména otázkami stability, kapacitního plánování, bezpečnosti a řízení kvality.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M33PIS

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s průmyslovými informačními systémy pro řízení a podporu podnikových procesů. Od fáze formálního popisu až po integraci s ostatními podnikovými systémy. Důraz je kladen na modelováním výrobních systémů a podniků, datových toků v nich, tvorbu funkčních modelů a nástroje pro modelování nefunkcionálních aspektů. Zejména otázky stability, kapacitního plánování, bezpečnosti a řízení kvality.

Osnovy přednášek:

1. Informační systém jako ekonomický nástroj, TCO, ROI, cena výpadku a chyb. Podniková informatika a role výpočetní techniky na různých úrovních podniku. Druhy informace, jejich zdroje a procesy ve výrobním podniku.
2. Systémy řízení kvality, jejich struktura a příklady řešení, klasické a moderní nástroje zlepšování kvality, strategie plánování kvality
3. Informační systémy v podniku, funkce a procesy, plánování podnikových zdrojů (ERP), informační podpora plánování zdrojů.
4. Analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku, metodologie SSADM, IDEF0.
5. Řízení vztahu k zákazníkům (CRM), call centra, řízení podnikového obsahu/dokumentace (ECM).
6. Bankovní a finanční systémy, elektronické vypořádávání transakcí.
7. Systémy pro manažerské rozhodování: business intelligence, data mining, řízení rizika, predikční sytémy.
8. Telekomunikační systémy, telematika, dohledové (SCADA) systémy
9. Průmyslové aspekty informačních systémů podle normy ISO 9126, nefunkcionální požadavky na systémy
10. Kapacitní plánování systému: odhad charakteristik transakce, formalizace, kapacita a odezva, fronty, distribuce, škálovatelnost
11. Stabilita: MTBF, uptime, robustnost systému, redundance, vlastnosti redundantních systému
12. Stabilita: Návrh vysoce robustních systému, vliv softwarových chyb, impakt HW a SW
13. Bezpečnost: Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS), řešení bezpečnosti podnikových ICT systémů
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, požadavky k zápočtu, BOZP.
2. Systémy řízení kvality, příklad řešení.
3. Standardní součásti IS podniku, příklady,
4. Ekonomická aspekty informačního systému, celková cena vlastnictví (TCO), návratnost.
5. Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku I řešení úlohy
6. Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku II řešení úlohy
7. Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku III řešení úlohy
8. Telekomunikační, dohledové a řídící systémy.
9. Nefunkcionální požadavky, případové studie.
10. Kapacitní plánování, fronty, latence, škálovatelnost I 11.Kapacitní plánování, fronty, latence, škálovatelnost II
12. Stabilita systémů, požadavky na stabilitu, ekonomický impakt chyb a výpadků.
13. Řešení pro zajištění redundance, odhady MTBF a uptime.
14. Příklady řešení bezpečnosti podnikových ICT systémů, zápočet

Literatura:

1. Gála L., Pour J., Toman P.: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006
2. Basl J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2002
3. Britton Ch., Bye P.: IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems. Addison-Wesley Professional, 2004.
4. Cummins F. A.: Enterprise Integration. An Architecture for Enterprise Application and System Integration. OMG Press, Wiley, 2002.

Požadavky:

Základní znalosti relačních DBMS, základní znalosti počítačových sítí

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M33PIS

Klíčová slova:

Podniková informatika, druhy informace, procesy, systémy řízení kvality, ERP, plánování zdrojů, metodologie SSADM, IDEF0, CRM, ECM, business intelligence, data mining, řízení rizika, predikční sytémy, SCADA, ISO 9126, nefunkcionální požadavky na systémy, kapacitní plánování systému, stabilita, ISMS.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 4
MPKME5 Komunikační systémy V 4
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 4
MPKME3 Elektronika V 4
MPKME2 Multimediální technika V 4
MPEEM1 Technologické systémy V 4
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 4
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 4
MPEEM3 Elektroenergetika V 4
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 4
MPOI5 Softwarové inženýrství PO 2
MPKYR1 Robotika PO 4


Stránka vytvořena 21.1.2021 17:50:30, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.