Popis předmětu - A4M33TVS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33TVS Testování a verifikace software
Role:V, PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět představí matematické a teoretické základy nutné pro zvládnutí problematiky testování software, včetně definic základních pojmů (spolehlivost, korektnost SW systému atd.) Důraz bude kladen na nástroje a techniky použitelné pro vyhodnocení korektnosti a kvality SW systémů. První část předmětu se zabývá existujícími metodami pro testování (metody černé a bílé skříňky, formální metody, funkční a strukturální analýza), včetně metod pro redukci počtu testů a jejich automatizaci.Druhá část předmětu se soustředí na metody pro formální verifikaci SW systémů. Budou probrány formalismy pro popis dynamických vlastností SW systémů (Z-notace, temporální logiky) a mechanismy pro jejich automatickou verifikaci (model checking, theorem proving).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M33TVS

Osnovy přednášek:

1. Úvod do testování a verifikace SW
2. Požadavky a specifikace na SW systém
3. Pojem chyby software, kategorizace chyb. Kritéria korektnosti a použitelnosti.
4. Testování metodami černé, šedé a bílé skříňky
5. Efektivizace metod testování bílé skříňky. Strukturální
analýza. Invarianty a jejich omezení.
6. Statická a dynamická analýza. Analýza datových toků.
7. Integrační a zátěžové testy.
8. Formální specifikace programu: z-notace, temporální logiky
9. Verifikace metodami automatického dokazování
10. Automatická verifikace metodou model checking
11. Axiomatická a funkcionální verifikace
12. Verifikace distribuovaných a otevřených systémů
13. Nástroje pro testování a verifikaci SW
14. Otevřená témata v testování a verifikaci SW. Výhled do budoucna.

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, podmínky zápočtu
2. Presentace systémů pro testování a verifikaci software
3. Presentace systémů pro testování a verifikaci software
4. Presentace systémů pro testování a verifikaci software
5. Zadání semestrální práce 1
6. Vypracování semestrální práce 1
7. Vypracování semestrální práce 1
8. Vypracování semestrální práce 1
9. Vypracování semestrální práce 1
10. Zadání semestrální práce 2
11. Vypracování semesterální práce 2
12. Vypracování semesterální práce 2
13. Vypracování semesterální práce 2
14. Udělení zápočtů

Literatura:

Paul Ammann and Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge University Press, Cambridge, UK, ISBN 0-52188-038-1, 2008. Systems and Software Verification: Model-Checking Techniques and Tools by
B. Berard, M. Bidoit, A. Finkel, and F. Laroussinie, Springer; 2001

Požadavky:

Aktuální informace najdete na: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m33tvs/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33tvs/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MPOI5NEW Softwarové inženýrství PO 3
MPOI5 Softwarové inženýrství PO 3


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)