Popis předmětu - A0M14KSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony
Role:V Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Distribuovaný řídicí systém elektrického pohonu - systémový pohled, základy sériové komunikace, topologie počítačové sítě, bod-bod, sběrnice, kruh, způsoby přístupu na sběrnici, master-slave, peer-to-peer, CSMA/CD, CSMA/CR, adresované vysílání, veřejné vysílání, přenosová rychlost, synchronní a asynchronní přenos, přenosové pásmo, přenos synchronizační informace, vkládání bitů, vkládání znaků, modulace, kódování bitu, rámec, přenosový protokol, režie protokolu, zabezpečení přenosu, nepotvrzovaná a potvrzovaná komunikace, přenosová media a přenosová prostředí, model OSI a jiné modely komunikačních vrstev. Přehled průmyslových komunikačních technologií používaných v pohonech a jejich vlastností, UART, USART, ProfiBus, HDLC, SDLC, Bitbus, LIN bus, CAN bus, CANOpen, LonWorks, EIB/KNX, Ethernet, TCN-MVB/WTB, Microwire, SPI, I2C, USB. Programování přenosových služeb a jejich začlenění do celkové architektury programu řídicího počítače.Vývojové prostředky pro komunikace, ladění komunikačních služeb, monitorování a protokolování. Odolnost proti rušení, kabeláž a konektory

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M14KSP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14KSP

Osnovy přednášek:

1. Distribuovaný řídicí systém elektrického pohonu - systémový pohled
2. Sériová komunikace, topologie počítačových sítí, přístup na sběrnici
3. Adresované a veřejné vysílání, přenosová rychlost, přenosové pásmo
4. Synchronní a asynchronní přenos, synchronizace přenosu, kódování bitu
5. Přenosový protokol, zabezpečení přenosu, přenosová media a přenosové prostředí
6. Model OSI a jiné modely komunikační architektury
7. Přehled průmyslových komunikačních technologií v pohonech a jejich vlastnosti
8. UART, USART, ProfiBus
9. HDLC, SDLC, Ethernet
10. CAN, LIN, CANopen, LonWorks
11. TCN - MVB/WTB
12. Microwire, SPI, I2C, USB
13. Přenosové služby, vývojové prostředky pro komunikace
14. Odolnost proti rušení, kabeláž, konektory

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů , bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, MPLAB IDE
2. MPLAB IDE, simulátor pic18F a C18, UART
3. UART, vysílání TXD pomocí přerušení
4. UART, příjem RXD pomocí přerušení
5. UART, protokol, vysílání zprávy
6. UART, komunikace pomocí zpráv, průběžné dekódování
7. SPI, vysílání TXD
8. SPI, vysílání a příjem, meziprocesorová komunikace
9. I2C, vysílání zprávy
10. I2C, vysílání a příjem zprávy, komunikace mezi bloky
11. CAN, protokol, typy rámců, přístup na sběrnici, veřejné vysílání
12. CAN, meziprocesorová komunikace, CAN driver
13. LonWorks, protokol a meziprocesorová komunikace, demo
14. Zápočet

Literatura:

[1] PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.
[2] http://www.can-cia.de/
[3] http://www.echelon.com

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M14KSP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)