Popis předmětu - A0M13KTM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
Role:V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Průmyslové mikropočítače, pracovní prostředí, napájení, technologie součástek, pouzdra, chlazení, připojování, plošné spoje, montáž, konektory, záznamová média, vstupní a výstupní zařízení pro PC a pro průmyslové řízení, ochrana proti nepříznivým vlivům prostředí, ergonomie, spolehlivost, bezpečnost, EMC, testování, řízení kvality.

Cíle studia:

Orientace v možných vlivech různých prostředí na činnost a provedení mikropočítačů a jiných elektronických zařízení. Získání přehledu technologií ovlivňujících správnou činnost a spolehlivost elektronických zařízení, jako jsou technologie propojování, kontaktování, krytí, provedení desek s ploštnými spoji, napájení a zálohování, včetně technologií pro interakci s obsluhou.

Osnovy přednášek:

1. Provedení mikropočítačů, různá pracovní prostředí
2. Napájecí zdroje, zálohování
3. Druhy plošných spojů, základní druhy součástek, montáž
4. Propojovací prostředky (vodiče, světlovody)
5. Přídavná zařízení: Paměti - druhy, aplikace
6. Přídavná zařízení: HDD, FDD, CD, jiné
7. Zařízení pro komunikaci s obsluhou (displeje, klávesnice)
8. Vstupní HW - snímače čárkového kódu aj.
9. Výstupní HW - tiskárny, souřadnicové zapisovače aj.
10. Vstupní a výstupní zařízení pro spolupráci s technologickým procesem
11. Ochrana zařízení před nežádoucími vlivy. Ergonomie
12. Spolehlivost HW. Souvislost s normami řady ČSN ISO 9000
13. Metodika zkoušení a testování HW a SW
14. Technologie programování, jakost SW

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, zadání samostatné práce. Bezpečnost
2. Měření parametrů energie odebírané výpočetní technikou, EMC
3. Měření na UPS
4. Plošné spoje
5. Konektory
6. Měření na akumulátorech
7. Práce s elektrostaticky citlivými součástkami
8. Konstrukční řešení průmyslových počítačů, chlazení
9. Záznamová média
10. Technologie tiskáren
11. Kvalita tisku, měření na monitorech
12. Prezentace samostatných prací
13. Prezentace samostatných prací
14. Zápočet

Literatura:

1. Hardware - velký kniha. Grada 2005
2. Mach, P., Skočil, Vl., Urbánek J.: Montáž v elektronice, vydavatelství ČVUT, Praha 2001

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Získání zápočtu je podmíněno prezentací a odevzdáním referátu a úspěšným absolvováním testu. Podrobnosti viz stránky předmětu na http://k313.feld.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=82

Klíčová slova:

Mikropočítače. Pouzdření a propojování. Desky s plošnými spoji. Napájení a zálohování. Chlazení. Pájené spoje. Lepené spoje. Zobrazovače.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)