Popis předmětu - A0B15VNZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metrologickým systémem a zkušebními postupy v oblasti techniky vysokých napětí. Dále seznamuje s moderními diagnostickými metodami, které se aplikují v elektroenergetických systémech. Předmět také otevírá problematiku vyhodnocování a interpretace výsledků získaných při aplikaci diagnostických metod a vysokonapěťových zkoušek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B15VNZ

Osnovy přednášek:

1. Metrologický systém a zkušebnictví.
2. Zkušebny a laboratoře vysokých napětí.
3. Izolační systémy a jejich vlastnosti.
4. Stárnutí izolačních systémů, druhy el. namáhání a pochody při přeskoku a průrazu.
5. Napěťové zkoušky a jejich vyhodnocování.
6. Technická diagnostika, diagnostické systémy.
7. Diagnostika elektrických strojů točivých a netočivých.
8. Diagnostika kabelů.
9. Diagnostika svodičů přepětí a výkonových vypínačů.
10. Metody pro rozbory izolačních olejů.
11. Speciální neelektrické diagnostické metody.
12. Vyhodnocování a interpretace výsledků diagnostických metod.
13. Možnosti využití expertních systémů v diagnostice.
14. Monitorovací systémy.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost práce v laboratorních a provozních podmínkách, seznámení s laboratoří vn.
2. Napěťové zkoušky - úvod a zadání týmové práce.
3. Napěťové zkoušky - praktická realizace zadané týmové práce.
4. Napěťové zkoušky - prezentace výsledků týmové práce.
5. Měření ztrátového činitele a kapacity.
6. Metoda obnoveného napětí.
7. Měření částečných výbojů.
8. Detekce poruch transformátorových vinutí - metoda SFRA.
9. Detekce poruch transformátorových vinutí - metoda LVIM.
10. Detekce poruch kabelových vedení.
11. Vybavení vn zkušeben - exkurze.
12. Diagnostika izolačních olejů - exkurze.
13. Realizace expertních systémů v prostředí Matlab.
14. Kontrola laboratorních záznamů a zápočet.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.