Popis předmětu - A0B14SPP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B14SPP Senzory pro pohony
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Převodníky elektrických a neelektrických veličin pro pohony. Základní typy snímačů - fyzikální principy. Teoretické základy a praktické postupy volby vhodného čidla, elektronický obvod na výstupu snímače, metody vyhodnocování výstupních signálů ze snímačů, číslicové zpracování signálu a potlačení šumu. Popis signálu v časové a frekvenční oblasti. Praktické ověření získaných poznatků v laboratoři

Osnovy přednášek:

1. Systematika jednotlivých typů senzorů
2. Měřící řetězec, přehled generací senzorů, funkční části senzoru, terminologie, inteligentní senzor
3. Parametry senzorů, rozsah, citlivost, přesnost, statické a dynamické vlastnosti, interakce s měřeným objektem
4. Senzory teploty, odporová kovová, odporová polovodičová, PN přechod, termočlánky, I2C
5. Senzory proudu a napětí, transformátory, snímače využívající hallova jevu, snímače s galvanickým oddělením
6. Rotační senzory rychlosti. Elektrodynamické snímače stejnosměrné a střídavé
7. Rotační a lineární senzory polohy. Optoelektrické snímače absolutní a inkrementální. Magnetické snímače
8. Rotační a lineární indukční senzory polohy, selsyn, resolver, induktosyn, lineární diferenciální transformátor
9. Rotační a lineární senzory polohy. Kapacitní snímače
10. Rotační a lineární senzory zrychlení, polovodičové čidla
11. Senzory tlaku, odporové kovové, odporové polovodičové, senzory průtoku vzduchu a kapaliny
12. Požadavky a provedení bezkontaktního přenosu dat ze senzorů
13. Perspektivní senzory pohonů v osobní a nákladní dopravě
14. Způsoby potlačování vlivu rušení na měronosný signál

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s provozem laboratoří. Pracoviště pro jednotlivé typy úloh. Bezpečnostní předpisy
2. Práce s technickou dokumentací, katalogové údaje
3. Měření průběhu teploty -.teoretický rozbor, specifikace požadavků
4. Měření teploty a vyhodnocování prostřednictvím uP
5. Měření proudů a napětí
6. Měření proudu nebo napětí, vyhodnocování prostřednictvím uP, filtrace
7. Měření na optoelektrickém snímači, vyhodnocování polohy a rychlosti v uP
8. Měření na optoelektrickém snímači, vyhodnocování polohy a rychlosti v uP
9. Měření na lineárním diferenciálním transformátoru, vyhodnocování polohy
10. Měření na lineárním diferenciálním transformátoru, vyhodnocování polohy v uP
11. Měření na lineárním diferenciálním transformátoru, vyhodnocování polohy v uP
12. Měření na indukčním snímači, vyhodnocování polohy a rychlosti
13. Měření na indukčním snímači, vyhodnocování polohy a rychlosti
14. Zápočet

Literatura:

[1] Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J. Elektrické pohony, Praha: ČVUT. 1999
[2] Hrabovcová, V., Janoušek, L., Rafajdus, P., Ličko, M. Moderné elektrické stroje, Žilina: TU. 2001
[3] Souček, P. Servomechanismy ve výrobních strojích, Praha: ČVUT. 2004
[4] Ribka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M, Novák, J., Senzory a převodníky, Praha: ČVUT. 2005
[5] Zehnula, K., Snímače neelektrických veličin, Praha: ČVUT FEL. 1999

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.