Popis předmětu - A0B38LPT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B38LPT Letecká přístrojová technika
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových palubních přístrojů a systémů, pracujících v nízkofrekvenční oblasti. Jsou v něm popsány přístroje a systémy pro kontrolu motoru, aerometrické a navigační přístroje a systémy, včetně přístrojů pro kontrolu draku letadla. Speciálně jsou probírány gyroskopické přístroje, snímače a systémy pro navigaci pomocí zemského magnetického pole, základy inerciálních navigačních systémů a centrální monitorovací systémy letadla. V laboratorních cvičeních se ověřuje funkce přístrojů a měří se jejich parametry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B38LPT

Osnovy přednášek:

1. Rozdělení leteckých přístrojů a systémů, palubní desky letadel, požadavky
na palubní přístroje
2. Motorové parametry, rozdělení, jednotky, měření otáček vrtulového a proudového motoru
3. Měření teploty hlav válců a teploty výstupních plynů, signalizace požáru
a námrazy
4. Měření krouticího momentu, okamžité a celkové spotřeby a vibrací motoru
5. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů
6. Palivový systém letadla měření celkového a kritického množství paliva
7. Měření výšky barometrickou a inerciální metodou, konstrukce výškoměrů,
standardní atmosféra
8. Aerometrické měření rychlosti letu, odvození základních vztahů,
konstrukce rychloměrů
9. Měření vertikální rychlosti a Machova čísla, konstrukce variometru a machmetru
10. Systémy pro měření aerometrických veličin, postup výpočtu, snímače
aerometrických veličin
11. Mechanické gyroskopy a jejich použití v umělém horizontu a zatáčkoměru
12. Měření kursu pomocí magnetického a gyromagnetického kompasu
13. Inerciální navigační systémy, rozdělení, systém s pevnou základnou
14. Centrální letové, navigační a monitorovací systémy letadla

Osnovy cvičení:

1. Měření parametrů letadlového otáčkoměru s indukčním a generátorovým
snímačem
2. Kontrola údaje ukazatele teploty výstupních plynů s termočlánkový
snímačem Ch - A 3. Ověření funkce systému pro měření kroutícího momentu vrtule
4. Měření na systému sdruženého ukazatel motorových parametrů
5. Cejchování ukazatel letadlového palivoměru simulací signálu snímače
kapacitní dekádou
6. Zjištění chyb barometrického výškoměru tlakoměrným systémem řízeným PC
7. Kontrola letadlového rychloměru systémem s PC
8. Kontrola údaje letadlového variometru
9. Měření precese letadlového gyroskopu
10. Vyhodnocení změny údaje gyroskopu při simulovaném pohybu letadla
11. Měření parametrů gyroskopického zatáčkoměru
12. Ověření funkce a měření parametrů umělého horizontu s dálkovým přenosem
13. Měření parametrů gyromagnetického kompasu GMK 1
14. Simulace centrálního monitorovacího systému letadla pomocí PC

Literatura:

1. Draxler, K.: Přístrojové systémy letadel I. Skripta ČVUT, Praha 1999
2. Draxler, K.: Přístrojové systémy letadel II. Skripta ČVUT, Praha 2002

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B38LPT

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.