Popis předmětu - A0M38MAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M38MAP Magnetické prvky a měření
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Měření magnetického pole ve vzduchu, NMR. Typické magneticky měkké a magneticky tvrdé materiály. Měření vlastností magneticky měkkých a magneticky tvrdých materiálů. Stejnosměrně a střídavě magnetované magnetické obvody, obvody s permanentním magnetem. Měřicí transformátory proudu a napětí, proudové komparátory. Zdroje magnetických polí. Magnetická stínění.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M38MAP

Osnovy přednášek:

1. Magnetismus - veličiny, jednotky, zákony
2. Měření magnetických polí ve vzduchu
3. Feromagnetické materiály - druhy, vlastnosti, způsoby magnetování
4. Feritové magnetické prvky, vlastnosti, použití
5. Měření vlastností magneticky měkkých materiálů při stejnosměrném magnetování
6. Měření vlastností magneticky měkkých materiálů při střídavém magnetování
7. Měření vlastností magneticky tvrdých materiálů
8. Měření dalších parametrů (Tc, koercivita, magnetické napětí)
9. Návrh malých síťových a pulsních transformátorů
10. Měřicí transformátory, proudové sondy a komparátory
11. Magnetické obvody s permanentním magnetem
12. Magnetické akční členy - elektromagnety, relé, krok. motory
13. Etalony magnetických veličin, magnetické stínění

Osnovy cvičení:

1. Úvod do problematiky laboratorních měření
2. Měření účinků magnetického stínění ve stejnosměrném magnetickém poli
3. Měření účinků magnetického stínění ve střídavém magnetickém poli
4. Měření Curieova bodu feromagnetika
5. Stanovení parametrů mag. tvrdého materiálu
6. Určení a rozšíření kmitočtového pásma měřicích cívek
7. Měřicí systém pro magneticky tvrdé materiály
8. Měření komplexní permeability
9. Měření dynamické hysterezní smyčky
10. Výpočet a měření činitele rozptylu
11. Měření s koercimetrem Foersterova typu
12. Kalibrace elektronických fluxmetrů
13. Opakování, zápočty

Literatura:

[1] Draxler, K., Kašpar, P., Ripka, P.: Magnetické prvky a měření. Skripta ČVUT FEL, Praha 2008 (3. vydání)

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M38MAP

Klíčová slova:

magnetické pole, feromagnetikum, magnetická měření, magnetické prvky, magnetické stínění

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 12:50:19, semestry: Z/2022-3, L/2021-2, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)