Popis předmětu - A0M38MET

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M38MET Metrologie
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Po stručném vysvětlení úlohy nejdůležitějších tuzemských i zahraničních metrologických organizací a institucí je výklad zaměřen na problematiku jednotek fyzikálních veličin a možnosti jejich definování, realizace, uchovávání nebo reprodukce pomocí etalonů. Pozornost je dále věnována měřicím metodám a různým způsobům vyhodnocování a zvyšování přesnosti měření. Jsou popsány metody a prostředky použitelné při přesných měřeních aktivních i pasivních elektrických veličin.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M38MET

Osnovy přednášek:

1. Úvod. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Mezinárodní soustava jednotek (SI).
2. Etalony elektrických veličin. Kvantové etalony napětí a odporu.
3. Thompsonův-Lampardův etalon kapacity. Etalony transferové a skupinové.
4. Měřicí metody.
5. Chyby přímých statických měření. Chyby systematické a náhodné. Allanova variance.
5. Chyby nepřímých měření, zákon šíření chyb měření.
7. Nejistoty měření. Zákon šíření nejistot.
8. Vyhodnocování nejistot metodou Monte Carlo.
9. Indukční poměrové prvky a optimalizace jejich metrologických parametrů.
10. Měření proudu. Proudové váhy, elektronický kilogram.
11. Napěťové kompenzátory. Měření napětí a výkonu v oblasti zvukových kmitočtů.
12. Měření aktivních elektrických veličin s nesinusovými průběhy.
13. Můstky pro měření odporu a kapacity. Koaxiální můstky.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Předpisy pro metrologické zkoušky měřicích přístrojů.
2. Kalibrace číslicových voltmetrů.
3. Kalibrace vícehodnotových měr elektrického odporu.
4. Vyšetřování vlivu potenciálu stínění na parametry kapacitních etalonů.
5. Charakterizace etalonů vlastní a vzájemné indukčnosti.
6. Termoelektrický transferový etalon.
7. Skupinový etalon napětí.
8. Thompsonův-Lampardův etalon kapacity.
9. Použití Hamonových transferových etalonů při přesných měřeních poměrů napětí.
10. Kalibrace indukčních děličů napětí.
11. Nejistoty měření (příklady výpočtu).
12. Návštěva Českého metrologického institutu.
13. Diskuze, zápočet.

Literatura:

[1] Boháček, J.: Metrologie. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.
[2] Boháček, J.: Metrology. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.
[3] Boháček, J.: Metrologie elektrických veličin. Vydavatelství ČVUT, 1994.
[4] Rabinovich, S. G.: Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice. Springer, 2005.
[5] Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008, http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf.
[6] Evaluation of Measurement Data - Supplement 1 to the " Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" - Propagation of Distributions Using a Monte Carlo Method. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008,
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_101_2008_E.pdf.

Požadavky:

Doporučení: absolv. předmětu A2M01PMS

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M38MET

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)