Popis předmětu - A2B32TPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B32TPR Projekt v týmu
Role:P Rozsah výuky:0P + 3C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem. Výběrem tématu se student stává členem skupiny. Jeho úkolem je podílet se ve spolupráci se svými kolegy na vyřešení úkolu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B32TPR

Cíle studia:

Cílem předmětu je zpracování vymezeného odborného úkolu a nácvik týmové práce.

Osnovy přednášek:

Určuje pedagogický vedoucí projektu.

Osnovy cvičení:

Určuje pedagogický vedoucí projektu.

Literatura:

Doporučenou literaturu určuje pedagogický vedoucí projektu.

Požadavky:

Projekt je obhajován před komisí. Hodnocena je míra vyřešení zadaného úkolu týmem a individuální příspěvek studenta.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+9s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32TPR

Klíčová slova:

Úloha - projekt - týmová práce - prezentace - obhajoba

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME1 Komunikační technika P 3
BPKME5 Komunikace a elektronika P 3
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 3
BPKME4 Síťové a informační technologie P 3
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 3
BPKME2 Multimediální technika P 3


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.