Popis předmětu - AE0B36PR1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B36PR1 Programming 1
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:Mannová B. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mannová B. Kreditů:6
Cvičící:Mannová B. Semestr:Z

Anotace:

The aim of the course is to teach the students: basic interactions with user interface and to program development system, introduction to JAVA, basic control flow structures and data structures, functions, arrays, object-oriented programming concepts, streams and files. The students are able to construct and debug a simple program in Java.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B36PR1

Cíle studia:

Semestral project focused on a complex task - type of a simple database with a possibility of text input/output, items modification and deleting; a table shape. Three phases of supervision: assignment of semester task and consultation, consultation on degree of completion, closing demonstration and defense

Osnovy přednášek:

1. Basic terms of information technology and computer technology, operating systems, software, compiler, interpreter, programming languages, syntax, semantics
2. Java conception, basic properties, course and trends, introduction in the language, program processing, byte code
3. Program structure in Java, program construction, program debugging, applications development systems, a simple program
4. Basic properties of imperative programming, algorithm development, variables, operators, simple data objects, assignment
5. Expressions, I/O- reading and writing, control flow structures, conditions, loops, iteration
6. Functions, procedures, parameters, parameter passing, static variables, local variables, block, memory management for functions and variables, heap, stack
7. Array, reference variable, array as a parameter, function of array type
8. Decomposition of problem into sub-problems, principle of recursion and iteration
9. Implementation of tables and sets by means of array, multidimensional array, collections, containers in Java
10. Principles of object-oriented programming, classes, class as a programming unit, class as an origin of data type, static and instance variable
11. Structure of the object, dynamic character of objects, constructors, constructor properties, instance of a class, overloading, authorized access
12. Classes, inheritance, hierarchy of classes, composition, abstract classes, polymorphism,
13. Files and streams, file as a sequence of bytes, introduction to exceptions, writing/reading of primitive types, primitive types and objects (strings), objects, serialization
14. Reserve

Osnovy cvičení:

1. Introduction to computing system of the university
2. Introduction to program development system
3. Structure of the program in Java
4. Debugging of trivial tasks in program development system, running out of it
5. Program sequences, input, output, control flow structures
6. Cycles
7. Arrays, assignment of a semester task
8. Non-simple problem solving, decomposition problem to sub-problems
9. Functions and procedures
10. Classes and objects I 11.Classes and objects II
12. Files and streams
13. Test
14. Credit

Literatura:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition, Amazon, 2006
[2] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000
[3] Eckel, B: Thinking in Java 2, Prentice Hall, 2000

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0B36PR1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 1
BEKME5 Komunikace a elektronika V 1
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKME4 Síťové a informační technologie V 1
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BEKME2 Multimediální technika V 1
BEKYR1 Robotika P 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru P 1
BEKYR3 Systémy a řízení P 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika P 1
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BEOI1 Počítačové systémy P 1
BEOI_BO Před zařazením do oboru P 1
BEOI3 Softwarové systémy P 1
BEOI2 Informatika a počítačové vědy P 1


Stránka vytvořena 30.7.2021 05:53:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.