Popis předmětu - AE0B36PR2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B36PR2 Programming 2
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:Jelínek I. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mannová B. Kreditů:6
Cvičící:Mannová B. Semestr:L

Anotace:

The course moves along the understanding of programming skills from Programming 1, the aim is to design an interactive application with a graphic user interface (GUI), with knowledge of polymorphism abstract classes, interfaces, events handling, applets, user libraries, library practical application. Further students continue by the comparative way in getting acquainted in C language on the base of Java language, dynamic memory management, students are able to analyze the simple programs in C language.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B36PR2

Cíle studia:

Semester project focused on two tasks - form of interactive applications or applet with utilization of exceptions and events processing in Java and debugging a simple program in language C. Three phases of supervision: assignment of semester task and consultation, running consultation, closing demonstration and defense

Osnovy přednášek:

1. Revision and resume of programming basic in Java, arrays, functions, parameters, object-oriented programming,
classes structures, structure of Java program, abstract classes
2. Graphic user interface (GUI) in Java, communication types, AWT and SWING libraries, GUI principles,
components, containers, layout managers, events handling
3. Polymorphisms abstract classes, interfaces, interface as a variable type, interface and inheritance, interface
type
4. Event as an object, events handling, event source, listeners, the model of events spreading, events model
implementation, events processing
5. Event definition handling, more then one event sources and listeners, events source distinguishing
6. Exceptions, the principle of exceptions processing, complete exception handling
7. Exception throwing, exception propagation, exception generating, exception hierarchy, checked and unchecked
exceptions
8. Applets, properties, applications, activation of the applet, the life cycle of the applet, parameters passing
to applet, applet restrictions
9. Libraries, class library, documentation use, utilization of collections, containers, lists, sets, examples
10. Basic programming in C language, compilation, language description, the model of compilation, program
structure, structure of function, example of program
11. Comparative presentation of C language to Java language, macros, conditional translation, language syntax,
struct, union, enum types
12. Systematic programming v C, statement semantic, preprocessor, basic libraries, I/O, input, output
13. Pointers, memory management, function and pointers, pointers and arrays
14. Reserve

Osnovy cvičení:

1. Introductory test, revision and resume of programming basic in Java and object-oriented programming
2. Graphic user interface (GUI) in Java layout design
3. Graphic user interface (GUI) in Java interaction, assignment of semester task
4. Polymorphisms, abstract classes, interfaces
5. Events handling
6. Events generation processing
7. Exceptions handling
8. Applets I 9. Applets II
10. Libraries, class library, documentation use,
11. Introduction to development system for C language, analysis of programs in C languages, a simple C
program debugging
12. A systematic programming in C language
13. Pointers, memory management, pointers and arrays
14. Reserve

Literatura:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006
[2] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000
[3] Eckel, B: Thinking in Java 2, Prentice Hall, 2000

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0B36PR2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 2
BEKME5 Komunikace a elektronika V 2
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BEKME4 Síťové a informační technologie V 2
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BEKME2 Multimediální technika V 2
BEKYR1 Robotika P 2
BEKYR_BO Před zařazením do oboru P 2
BEKYR3 Systémy a řízení P 2
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 2
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 2
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 2
BEOI1 Počítačové systémy P 2
BEOI_BO Před zařazením do oboru P 2
BEOI3 Softwarové systémy P 2
BEOI2 Informatika a počítačové vědy P 2


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.