Popis předmětu - AE0B36PRI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B36PRI Programming
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:Mannová B. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Mannová B. Kreditů:5
Cvičící:Mannová B. Semestr:Z

Anotace:

The course is an introduction into basics programming using using the Java language. Its core are data types, expressions, functions (exemplified by those at Java programming language), algorithms complexity evaluation, basics of programming techniques. In a comparative way the basic properties of language C are presented.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B36PRI

Cíle studia:

Semester project focused on a complex task - type of a simple database with a possibility of text input, item modification and deleting, text output in language Java and a simple program in C language. Three phases of supervision: assignment of semester task and consultation, running consultation, closing demonstration and defense

Osnovy přednášek:

1. Algorithms, programs and programming languages
2. Variables, expressions and assignments
3. Control structures
4. Procedures and functions, parameters
5. Top-down program design
6. Structured data types, arrays
7. Dynamic data structures
8. Abstract data types, queues, stacks
9. Searching and sorting algorithms, complexity of algorithms
10. Pointers, static and dynamic data structures, linked lists
11. Introduction in language C, basic statements, input/output
12. Function and parameters, arrays, structures
13. Pointers, administration of the memory, arrays and pointers
14. Reserve

Osnovy cvičení:

1. Computer laboratory usage
2. Data representation
3. Variables, expressions, assignments, input and output
4. Branches
5. Loops
6. Procedures and functions
7. Arrays
8. Strings and another classes
9. Recursion
10. Objects
11. Pointers and linked lists
12. Simple programs in C
13. Simple programs in C, test
14. Reserve

Literatura:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition, Amazon, 2006
[2] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000
[3] Eckel, B: Thinking in Java 2, Prentice Hall, 200

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0B36PRI

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BEKME1 Komunikační technika P 1
BEKME5 Komunikace a elektronika P 1
BEKME_BO Před zařazením do oboru P 1
BEKME4 Síťové a informační technologie P 1
BEKME3 Aplikovaná elektronika P 1
BEKME2 Multimediální technika P 1
BEKYR1 Robotika V 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKYR3 Systémy a řízení V 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BEOI1 Počítačové systémy V 1
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BEOI3 Softwarové systémy V 1
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 1


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.