Popis předmětu - AE0M16MPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M16MPS Psychology
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Psychology of personality, psychology of work and organization. Psychology in human resources management. The manager, his role and competencies. Motivation and engagement. Skills development. Communication and conflict resolution. Work group and team, conducting meetings. Time management and delegation. Dealing with stress and emotions. Company culture and organizational change.

Cíle studia:

Students will be introduced to importance of psychology in practice of management and human resources. Focus will be on the role of manager´s personality, attitudes, behaviors and communication in creating impact on his team. Theories of personality, intelligence, motivation and emotions will be presented as well as current methods of assessment. Approaches to building engagement and facilitating development will be discussed (coaching, empowerment, delegation, situational leadership). Selected techniques will be practiced during exercises (active listening, feedback, asertive request etc.). The knowledge and skills acquired are applicable in the workplace as well as in daily life.

Obsah:

Psychology of personality, psychology of work and organization. Psychology in human resources management. The manager, his role and competencies. Motivation and engagement. Skills development. Communication and conflict resolution. Work group and team, conducting meetings. Time management and delegation. Dealing with stress and emotions. Company culture and organizational change.

Osnovy přednášek:

1. Introduction of the subject. Psychology in management practice.
2. Psychology of communication I: Communication as a management tool. Feedback.
3. Psychology of communication II: Nonverbal communication, emotions, lying. Active listening.
4. Psychology of personality I and II: Personality and intelligence. Assessment methods and tools.
5. Negotiation and conflict resolution: Interpersonal conflict. Mediation, assertiveness and principial negotiation.
6. People management systems I: Competencies and competency models. Assessment of competencies: 360-degree feedback and behavioral interview.
7. Extrinsic and intrinsic motivation. Autonomy and participation.
8. People management systems II: Development of skills. Coaching and mentoring.
9. Team work I: Management and leadership. Leadership style and situational decision making.
10. Team work II: Group dynamic and cooperation in a team. Team roles. Team development.
11. Company culture and climate. Implementing organizational change.
12. Self development I: Stress and self management.
13. Self development II: Time management and delegation.
14. Review of the subject. Q and A session. Model test questions.

Osnovy cvičení:

Exercises are conducted in experiential approach and focus on development of communication, social and management skills using model situations and management games.

Literatura:

1. LEVY, P. E.: Industrial Organizational Psychology. New York, Worth Publishers 2013
2. BALZAC, S. R.: Organizational Psychology for Managers. New York, Springer 2014

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM1 Technologické systémy V 3
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MEEEM3 Elektroenergetika V 3
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MEOES3 Integrované elektronické systémy V
MEOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.