Popis předmětu - AE0M35PII

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The use of Internet technologies in informatics and industry. Communication protocols in the Internet distributed applications, database systems and their management, enterprise management systems. Web services, mobile network, security and reliability, critical applications.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0M35PII

Osnovy přednášek:

1. Architecture of distributed network applications.
2. The structure of the network, the application layer and its main parts, clustered servers. Vertical integration of networks with regard to industrial implementation.
3. Networks with guaranteed response time.
4. Client and server applications. Used programming languages.
5. File formats used for data interchange. JSON and XML.
6. The most common database servers in industrial applications and their management.
7. Databases access methods, application of the managerial and technological level. ADO.NET.
8. Manufacturing Execution Systems. Monitoring of the product life cycle, documentation, standardization.
9. Web applications in distributed control systems
10. Web components for the industrial Internet applications.
11. Web services, remote access, used protocols and AJAX.
12. Security, access rights, public key, hash codes, digital signatures.
13. Networks reliability and solutions suitable for critical applications.
14. Mobile systems and ergonomics mobile applications.

Osnovy cvičení:

1. Introduction to seminars, conditions for assessment.
2. Writing, building and debugging of distributed network applications.
3. Server applications, receiving and processing requirements, generating responses.
4. Server applications, communication with databases, configuration database.
5. Web services WSDL, SOAP messages generation and processing.
6. Client applications, exchange and processing of data.
7. Web applications, principles and work in the concept of AJAX. User interface.
8. Web services, the use of free available services, integration into applications.
9. Use of Web services in industrial management.
10. Communication with the control system, distributed control system, monitoring.
11. Creation of projects documentation, automatic generation of reports and user manuals.
12. Individual consultations.
13. Student work presentation.
14. Assessment.

Literatura:

[1] Microsoft .NET Distributed Applications: Integrating XML Web Services and .NET Remoting, Microsoft Press; 1 edition (February 12, 2003).
[2] Manufacturing Execution System - MES by Jürgen Kletti, Springer 2007

Požadavky:

Stránky předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=23

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=23

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MEKME5 Komunikační systémy V 3
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MEKME3 Elektronika V 3
MEKME2 Multimediální technika V 3
MEKYR3 Systémy a řízení PO 3
MEOI2 Počítačové inženýrství PO 1
MEEEM1 Technologické systémy V 3
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MEEEM3 Elektroenergetika V 3
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.