Popis předmětu - AE1B37KEL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1B37KEL Communication and Electronics
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:Dobeš J. Zakončení:KZ
Přednášející:Dobeš J., Kovář P. Kreditů:4
Cvičící:Dobeš J., Kovář P., Puričer P., Ulovec K. Semestr:Z

Anotace:

The purpose of the subject is acquiring fundamental knowledge of related themes of communication and electronics. First, the students are introduced to fundamentals of communication, the most important analog and digital modulations, and basic conception of radio systems. Second, students give information about basic elements, connections, and function blocks of electronics. The last part of the subject is devoted to explication of fundamental circuits of radio engineering.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE1B37KEL

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní informace z oborů komunikace a elektronika a souvislostí mezi nimi.

Osnovy přednášek:

1. Fundamentals of communication, general scheme and capacity of communication system
2. Analog modulation, amplitude, frequency, and phase modulations. Spectra, energetic properties
3. Pulse modulation in baseband and on carriers. Spectra, constellation diagrams
4. Mobile communication systems, basic principles of radio navigation
5. Radio and TV systems
6. Fundamental description of transmission lines, wireless and wired data transmission, data transmission on power lines
7. Passive elements in electronics, filters, transformers
8. Active elements in electronics, fundamental circuits and function blocks with active elements
9. DC amplifiers, baseband amplifiers, radio-frequency amplifiers
10. Low- and high-frequency oscillators
11. Modulators and demodulators
12. Surge generators, classical and switched sources
13. Mixers, superhet with single and double mixing, ZIF and NZIF receivers
14. Technology and parameters of transmitters and receivers

Osnovy cvičení:

MEASUREMENT:
1. Introduction to laboratory
2. Transfer of signal through a resonant amplifier working in A, AB, B, and C classes
3. Measurement on transmitter of digital terrestrial TV
4. Transmission line measurement
5. Experiment on sampling process
6. Measurement of basic parameters of radio receiver
7. Wien Bridge RC Oscillator
8. Measurement on mixer
SEMINARS:
9. Capacity of communication channel
10. Amplitude modulation - spectrum, energetic efficiency
11. Frequency modulation - spectrum, pre-emphasis & de-emphasis
12. Pulse modulation PCM/PSK on carrier, bandwidth
13. Transistor stage, power matching, method of resonance
14. Superhet - mirror signal, double mixing

Literatura:

1. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
2. D.K. Misra, Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits Analysis and Design, 2001.
3. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.
(+ http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf (PDFs for Education))

Požadavky:

http://radio.feld.cvut.cz/courses/A1B37KEL/index_d.php http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE1B37KEL

Klíčová slova:

Communication, electronics, signals, measurement

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 3
BEKME5 Komunikace a elektronika V 3
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BEKME4 Síťové a informační technologie V 3
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BEKME2 Multimediální technika V 3
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 3
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 3
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 3
BEKYR1 Robotika V 3
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BEKYR3 Systémy a řízení V 3
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BEOI1 Počítačové systémy V 3
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BEOI3 Softwarové systémy V 3
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 3


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.