Popis předmětu - AE2M99CZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE2M99CZS Digital Signal processing
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The subject gives overview about basic methods of digital signal processing and their applications (examples from speech and biological signal processing): disrete-time signals and systems, signal characteristics in time and frequency domain, Fourier transform, fast algorithms for DFT computation, introduction to digital filter design, digital filtering in time and frequency domain, decimation and interpolation and their usage in filter banks, basics of LPC analysis. Further details can be found at http://noel.feld.cvut.cz/vyu/ae2m99czs .

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE2M99CZS

Cíle studia:

Students should acquire theoretical and practical experiences about basic DSP techniques and the most frequent applications. Simple implementations and simulations of basic DSP methods in MATLAB environment are solved in seminars of the subject. Extended level is possible to be managed within individual projects.

Osnovy přednášek:

1. Introduction to DSP. Sampling theorem.
2. Basic characteristics of digital signals.
3. Autocorrelation and crosscorrelation functions
4. Fourier transform of discrete signal.
5. Properties of DFT, fast algorithms for DFT computation.
6. Spectral characteristics of stachastic and non-stationary signals.
7. Signal and system reprezentation in Z-domain
8. Digital Filtering I - FIR filters.
9. Digital filtering II - IIR filters.
10. Digital filtering in the frequency domain.
11. Basics of multi-band signal processing.
12. Basics of parametric methods of signal processing.
13. DSP applications in speech and biological signal processing. Signal compression.
14. Reserve.

Osnovy cvičení:

1. Introduction to MATLAB and other tools
2. Computation of basic time-domain characterstics in MATLAB
3. Autocorrelation analysis and its applications
4. Discrete Fourier Transform (DFT) and its properties, interpolation, zero-padding
5. Spectral analysis of deterministic signals
6. Spectral analysis of stochastic and non-stationary signals
7. Discrete-time systems: basic properties, frequency repsonse
8. Design of digital FIR filters
9. Design of digital IIR filters
10. Digital filtering in frequency domain, implementation of signal segmentation
11. Parametric metods of DSP
12. Basics of multi-band signal processing
13. Consultations on semester works
14. Project presentation, credit

Literatura:

[1] Oppenheim, A.V., Shafer, R.W.: Discrete-Time Signal Processing. 3rd edition. Prentice-Hall, 2009
[2] Vaseghi S.V..: Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. 4th edition. Wiley, 2008
[3] The MathWorks: MATLAB User's and Reference Guides.
(Any other book devoted to digital signal processing.)

Požadavky:

Bases of signal and system theory with necessary mathematical background are supposed as preliminary knowledge.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2M99CZS

Klíčová slova:

discrete-time signal, digital signal, DFT, autocorrelation, spectral analysis, digital systems, digital filtering, linear predictive analysis

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace P 1
MEKME5 Komunikační systémy P 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací P 1
MEKME3 Elektronika P 1
MEKME2 Multimediální technika P 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEEEM1 Technologické systémy V 1
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MEEEM3 Elektroenergetika V 1
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.