Popis předmětu - AE2M99MAM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE2M99MAM Microprocessors and microcomputers
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13131 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The aim is to make students acquainted with the properties of microprocessor systems, make students familiar with on-chip peripherals, connect external circuit to the processor bus, and with implementation of the memory or I/O space address extension. Next, taught the students to make simple program in the assembly language, C language and combination of both. After completion of this subject student should be able to design and implement simpler microprocessor system including connection of necessary peripherals and software design.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE2M99MAM

Cíle studia:

The aim is to make students acquainted with the properties of microprocessor systems, make students familiar with on-chip peripherals, connect external circuit to the processor bus, and with implementation of the memory or I/O space address extension. Next, taught the students to make simple program in the assembly language, C language and combination of both. After completion of this subject student should be able to design and implement simpler microprocessor system including connection of necessary peripherals and software design.

Osnovy přednášek:

1. Operation of microprocessor system, basic architectures, data storage in memory, ways of program development.
2. Operation of fundamental parts of typical microprocessor system, architecture of single-chip microcomputers, DSP (including VLIW), possibilities of increasing of processor performance.
3. Standard interrupt system and its modification on DSP and single-chip microcomputers, processor performance and interrupts, programming of interrupt system.
4. Watchdog and subsidiary systems, counters and their modifications, applications of subsidiary systems.
5. Memories (volatile and nonvolatile, ROM, RAM, NVRAM (SmartWatch RAM), EPROM, EEPROM, Flash, FRAM, PRAM), parallel and series connection of memories, memory reconfiguration, timing, program handling.
6. Inputs and outputs of single-chip processors, I/O expansion, display, keyboard. Design tools (monitor, RTOS, multitasking).
7. Multiprocessor architectures, communication and protocols, communication bus RS422, RS485.
8. Communication bus RS232, instrument bus SPI, I2C, MicroWire, 1-Wire, CAN bus.
9. USB, IEEE-1394, PCI-e.
10. FLASH architecture, DRAM timing. Cash memory -basic principles and architecture.
11. Fixed point and floating point arithmetic, implementations of arithmetic operations.
12. PC architecture - history and current trends. Microinstruction, memory architecture, connection of external peripherals.
13. Address and I/O space in PC, addressing modes, interrupt system, systems with large number of interrupts. Multitasking, event related programming.

Osnovy cvičení:

1. Introduction to the development environment AVR Studio and basic description of architecture of microcontroller AVR Mega 168A.
2. Introduction to the evaluation board. First simple program - blinking a diode.
3. 1st independent program - light snake.
4. 2nd independent task - the keyboard - display code of pressed key on the LED display.
5. Assembly language code included in the C language program.
6. 3rd independent task - connection of the LED display.
7. 4th independent task - using PWM regulation to control rotation speed of the computer fan.
8. 1st test (assembly language and C language coding). Explanation of the next independent task.
9. 5th independent task - UART/USART circuit. Communication between evaluation boards via radio modules attached to the RS232 header.
10. Seminar - connection of the external memories and other peripherals to the microcontroller.
11. 6th independent task - A/D converter. Measurement of the voltage of electrochemical cell by the microcontroller.
12. 2nd test (connection of external memories and other periperals to the microcontroller).
13. Assessment.

Literatura:

[1] Documentation of ultra-low-power 16-bit RISC mixed-signal processors [online], Available on: http://www.ti.com/msp430
[2] Documentation of AVR microcontroller [online], Available on: http://www.atmel.com/products/AVR/
[3] Frederick M Cady: Microcontrollers and Microcomputers Principles of Software and Hardware Engineering, Oxford University Press, USA; 2 edition, 2009, ISBN: 0195371615
[4] Phil Lapsley, Jeff Bier, Amit Shoham, Edward A. Lee: DSP Processor Fundamentals: Architectures and Features (Ieee Press Series on Signal Processing), Wiley-IEEE Press, 1997, ISBN: 0780334051
[5] Milan Verle: Architecture and Programming of 8051 Microcontrollers, online: http://www.mikroe.com/eng/products/view/267/architecture-and-programming-of-8051-mcu-s/
[6] Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book (4th Edition), Addison-Wesley Professional, 2001, ISBN: 0201596164
[7] John L. Hennessy, David A. Patterson: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 3rd Edition, Morgan Kaufmann; 3 edition, 2002, ISBN: 1558605967

Požadavky:

Assume student will be able to implement combinatory circuit in different modifications and with different logic elements, multiplexers, memories and PLD and calculate its time delay. Student will be able to design and analyze logic of the sequential circuit and find its maximum clock frequency. He / she will know the timing of memories, function of basic sequential circuits, counters and shift registers.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2M99MAM

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace P 2
MEKME5 Komunikační systémy P 2
MEKME4 Sítě elektronických komunikací P 2
MEKME3 Elektronika P 2
MEKME2 Multimediální technika P 2
MEOI1 Umělá inteligence V 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 2
MEOI5 Softwarové inženýrství V 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MEOI2 Počítačové inženýrství V 2
MEEEM1 Technologické systémy V 2
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MEEEM3 Elektroenergetika V 2
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MEKYR1 Robotika V 2
MEKYR3 Systémy a řízení V 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 23.7.2021 19:51:23, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.