Popis předmětu - AE3B31EOP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE3B31EOP Electrical Circuits and Elements
Role:P, V Rozsah výuky:4P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:8
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The Subject deals with basic and most important principles of the electrical circuit analysis. It defines basic circuit variables and elements, and real components of actual electrical equipments. Subject deals with basic metods of the circuit analysis. It is oriented on basic thematic units of the analogue and digital technics that are necessary for the cybernetics and control technique study.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE3B31EOP

Cíle studia:

The goal of this subject consists in the teaching of the circuit theory base from the viewpoint of the cybernetics and control circuit study

Osnovy přednášek:

1. Circiut variables (voltage, current, instantaneous power, electrical energy)
2. Circuit elements (passive two-terminals, active two-terminals, coupled inductors,
controlled sources, nonselfgoverning two-ports)
3. Basic laws, principles and theorems in electrical circuits
4. Elements of actual electrical equipments (semiconductor diode - PN junction, bipolar
transistor, unipolar transistor (JFET, MOSFET), ideal operational amplifier, actual operational amplifier)
5. Linear electrical circuit analysis methods in time domain
6. Transients in RL, RC a RLC circuits with DC excitation, context with frequency
response
7. Feedback, Nyquist?s characteristic, stability
8. Linear operational networks (controlled sources realization, inverting voltage
amplifier, noninverting voltage amplifier, voltage follower, adding amplifier, integrator, differentiator), nonlinear operational network (logarithmic amplifier)
9. Transistor amplifiers (CE, CC, CB), their parameters
10. Semiconductor switches
11. Classic power supply sources (transformer, rectifier, filter, stabilizer),
switching sources
12. Basic logic elements, struktures TTL, Schottky, Low power Schottky, CMOS. Input and
output charakteristics of logic elements, their loading capacity and matching. Output stages of logic elements (push-pull, opened collector - wired-OR, threestate output)
13. Periodic waveforms generation, oscillators
14. Memories ROM, PROM, EPROM, EEPROM, programmable logic arrays PLA, static and dynamic
semiconductor memories RWM

Osnovy cvičení:

1. Circuit variables
2. Electrical circuit elements
3. Basic laws, principles and theorems in electrical circuits
4. Elements of actual electrical equipments
5. Linear electrical circuit analysis methods in time domain
6. Transients in RL, RC a RLC circuits, context with frequency response
7. Feedback, Nyquist?s characteristic, stability
8. Linear and nonlinear operational network
9. Transistor amplifiers
10. Semiconductor switches
11. Power supply sources
12. Basic logic elements, their characteristics, matching
13. Periodic waveforms generation, oscillators
14. Memories ROM, PROM, EPROM, EEPROM, programmable logic arrays PLA,
static and dynamic semiconductor memories RWM

Literatura:

1. Mikulec M., Havlíček V.: Basic Circuit Theory, Vydavatelství ČVUT, Praha,2008, ISBN 80-01-02127-0
2. Irwin, J. D., Nelms R. M.: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008, ISBN 0470128690
3. Floyd T. L.: Principles of Electric Circuits, Conventional Current Version, 8th ed., Pearsen Prentice Hall, ISBN 0-13-170179-7
4. Alexander Ch. K., Sadiku M., N. O.: Fundamentals of Electric Circuits, 3rd ed., Mc Graw Hill, ISBN: 978-0-07-297718-9
5. Sedra, Smith: Microelectronic circuits, Oxford Univ Press 2007
7. Nilsson: Electric circuits, Prentice Hall 2004

Požadavky:

* Solidní znalosti z matematiky:
a) analýza funkcí 1 proměnné
b) základy infinitezimálního počtu
c) diferenciální rovnice
d) řady
e) komplexní proměnná
f) transformace
g) základy lineární algebry
* Solidní znalosti z fyziky:
a) mechanika
b) základy elektřiny a magnetismu (Maxwellovy rovnice)
* Základní znalosti z teorie signálů

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6c

Webová stránka:

http://amber.feld.cvut.cz/magnetgroup/index.php/vyuka/eop1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 3
BEKME5 Komunikace a elektronika V 3
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BEKME4 Síťové a informační technologie V 3
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BEKME2 Multimediální technika V 3
BEKYR1 Robotika P 3
BEKYR_BO Před zařazením do oboru P 3
BEKYR3 Systémy a řízení P 3
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika P 3
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BEOI1 Počítačové systémy V 3
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BEOI3 Softwarové systémy V 3
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 3


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.