Popis předmětu - AE3B33OSD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE3B33OSD Operating Systems and Databases
Role:PO, P, V Rozsah výuky:3P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The goal of this course is to introduce basic concepts and principles of operating systems (OS), like processes and threads, their scheduling, mutual communication and synchronization, time-dependent errors and deadlocks. Attention is also paid to memory management, virtual memory, management of secondary storages, file-systems and data security. The second part of the course is focused at databases, their types and structures, concurrent data access and transactions.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE3B33OSD

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a principy operačních systémů a databázových systémů

Osnovy přednášek:

1. Basic concepts: operating system (OS) and its kernel, hardware dependency, processes, threads, scheduling. OS types.
2. Compiling and linking, libraries, OS services and calls, dynamic libraries and run-time linking
3. Implementation and life-cycle of processes and threads. Scheduling algorithms. Real-time OSes and scheduling in them.
4. Communication among processes and threads, critical sections, time-dependent errors, synchonization tools. Classical synchronization problems and their solution.
5. Deadlocks: definition, conditions, solution possibilities
6. Memory management: Basic techniques. Virtual memory, swapping, paging, segmentation, page-replacement algorithms.
7. File-systems, organizing data on the secondary storage, principles, standard solutions, data security.
8. Distributed computing, client-server architectures. OS components supporting computer networks and their programming.
9. The database concepts and types. Data modelling, E-R model, decomposition and normalization. Data integrity
10. Relation, relational model, keys (proper and foreign), data model quality. Object-oriented and object-relatinal databases.
11. Database query languages. Relational algebra and calculus. SQL language queries, DDL, DML). XML data representation.
12. Concurrent access to data, transactions, atomicity, error recovery, concurrency coordination.
13. Physical data organization, indexes, B-trees, bitmap indexes, link-up to OS.
14. Wrap-up, spare time.

Osnovy cvičení:

1. Introdution, exercise organization, 1st task assignment
2. Brief OS overview, introduction to scripting languages
3. Advanced script programming, regular expressions
4. Exercising the scripting languages, 1st task delivery
5. 2nd task assignment. Processes & threads, resource sharing - practical examples
6. Interprocess communication
7. The problem of deadlocks
8. Client-server programming
9. 2nd task delivery and results presentation
10. 3rd task assignment, designing a simple database
11. SQL loanguage and its applications
12. Individual work in a computer room
13. Presenytation of 3rd task results
14. Conclusion, Q&A, spare time

Literatura:

1. Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G.: Operating System Concepts. J. Willey, 2005
2. Tanenbaum A. S.: Modern Operating Systems. Prenice Hall, 2001
3. Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy. Vydavatelství ČVUT, 2003
4. Elmasri R., Navath S.: Fundamentals of database systems. Addison-Wesley, 2007

Požadavky:

Basic knowledge of C programming

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ae3b33osd/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 4
BEKME5 Komunikace a elektronika V 4
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BEKME4 Síťové a informační technologie V 4
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BEKME2 Multimediální technika V 4
BEKYR1 Robotika P 4
BEKYR_BO Před zařazením do oboru P 4
BEKYR3 Systémy a řízení P 4
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika P 4
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BEOI1 Počítačové systémy PO 4


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.