Popis předmětu - AE3M33IRO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE3M33IRO Intelligent robotics
Role:P, V Rozsah výuky:3P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:7
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The subject teaches principles allowing to build robots perceiving surrounding world and activities in it including the abilities to modify it. Various architectures of robots with cognitive abilities and their realizations will be studied. Students will experiment with robots in practical assignments. Studied material is applicable more widely while building intelligent machines.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE3M33IRO

Osnovy přednášek:

1. Robots able to perceive surrounding world. Architectures.
2. Subsumption architectures. Behaviour-based robots.
3. Sensorimotoric coordination.
4. Cognitive robot and its subsystems. Feedback loops.
5. Planning in robotics. Discrete planning formalism.
6. Configuration space (C-space).
7. Planning as sampling of C-space. Planning under constraints.
8. Robotic hand. Humanoid robots.
9. Modules allowing surrounding world perception.
10. Computer vision (survey, can be studied in other subjects).
11. Tactile information and its processing.
12. Utilizing sounds in robotics.
13. Fusing uncertain information in robotics.
14. Embedded cognitive robotics.

Osnovy cvičení:

1. Introduction to the laboratory. Homework 1 assignment.
2. Consultations, work with robots.
3. Consultations, work with robots.
4. Consultations, work with robots.
Homework 1 handover.
5. Planning tools. Homework 2 assignment.
6. Experiments with planning tasks.
7. Consultations, work with robots.
8. Written test. Consultations, work with robots.
9. Consultations, work with robots. Homework 2 handover.
10. Experiments with sensors for perception. Homework 3 assignment.
11. Consultations, work with robots.
12. Consultations, work with robots.
13. Consultations, work with robots. Homework 3 handover.
14. Written test 2. Credit.

Literatura:

1. Steven M. LaValle. Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, 842 s.
2. R. Pfeifer, C. Scheie. Understanding Intelligence, MIT Press, 2002.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Webová stránka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ae3m33iro/start

Klíčová slova:

Cognitive robotics. Robots as intelligent machines.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MEKME5 Komunikační systémy V 2
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MEKME3 Elektronika V 2
MEKME2 Multimediální technika V 2
MEKYR1 Robotika P 2
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy P 2
MEKYR3 Systémy a řízení P 2
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2
MEOI1 Umělá inteligence V 2
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 2
MEOI5 Softwarové inženýrství V 2
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MEOI2 Počítačové inženýrství V 2
MEEEM1 Technologické systémy V 2
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MEEEM3 Elektroenergetika V 2
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2


Stránka vytvořena 21.1.2021 17:50:30, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.