Popis předmětu - AE4B33DS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4B33DS Database Systems
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Database Systems, Web Applications

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4B33DS

Cíle studia:

The course is aimed at providing students with the basic course of database system design. After the completion of the course, the student is able to create conceptual and logical models, he is able to actively use SQl query language. Further on, he is able to design database applications in Java using JDBC and JPA APIs.

Osnovy přednášek:

1. Basic information system architectures (client-server, multi-tier, thin client), analysis of information flows, UML use-case diagrams
2. Basic data modeling, E-R diagrams, relational model, database access API, JDBC
3. Integrity constraints, referential integrity, normal forms
4. Querying in relational databases, SQL basics, referential integrity in SQL
5. Advanced queries, aggregation functions, nested queries
6. Cursor, view, stored procedures, triggers
7. Transactions, their serializability, locking, isolation levels, transaction deadlock, its prevention and resolution
8. UML class diagrams, sequence diagrams
9. Object-relational mapping, object persistence and access API (JPA)
10. Design of multithreaded applications and guidelines for their implementation, UML activity diagrams
11. Basic design patterns
12. Overview of component architectures (CORBA, COM, EJB) and communication protocols (RPC, RMI, IIORB, JMS, http, web services)
13. Design of a distributed system with component architecture, web-based interface
14. Enterprise applications and major design problems (load balancing, data replication)

Osnovy cvičení:

1. Organization of labs, safety rules, making up working groups
2. Basics of relational modeling
3. Conceptual model creation
4. Application interface of a database, connection methods
5. Logical data model creation
6. Interactive query composition
7. Practical examples of transactional processing significance
8. Realization of selected data model in the relational database environment
9. Object-relational mapping
10. Autonomous work
11. Autonomous work
12. Autonomous work
13. Submission and presentation of the working group results
14. Submission and presentation of the working group results, credits

Literatura:

1. Kroha, P.: Objects and Databases. McGraw-Hill Book Company, London, 1993

Požadavky:

The web page of the course is http://cw.felk.cvut.cz/doku. php/courses/a4b33ds/start^ ^ The requirements for successful completion of the course are published on that page.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

Conceptual and logical data model, transactions, transaction isolation levels, normal forms, query language, SQL, JPA, high availability, geographical information systems, GIS, data warehouses

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 4
BEKME5 Komunikace a elektronika V 4
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BEKME4 Síťové a informační technologie V 4
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BEKME2 Multimediální technika V 4
BEOI3 Softwarové systémy PO 4
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BEKYR1 Robotika V 4
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BEKYR3 Systémy a řízení V 4
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BEOI2 Informatika a počítačové vědy PO 4


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.