Popis předmětu - AE4B33OPT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4B33OPT Optimization
Role:P, V Rozsah výuky:4P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:7
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The course provides fundamentals of mathematical optimisation in finite dimensional (euclidean) spaces: linear programming incl. duality, least squares, optimality conditions for non-linear problems, convexity, basic numerical algorithms, dynamic programming.

Cíle studia:

Students will learn - to recognise and formulate a problem as an optimisation problem with or without constraints - necessary and sufficient optimality conditions - fundamentals of convex analysis - algorithms for solving optimisation problems

Osnovy přednášek:

1. Introduction to mathematical optimization.
2. Euclidean spaces, matices, linear mappings
3. The method of least squares
4. Singular value decomposition
5. Linear programming, simplex method, duality
6. Non-linear programming, optimality conditions
7. Numerical algorithms for unconstrained problems
8. Convex sets and convex functions
11. Convex optimisation tasks
12. Dynamic programming

Osnovy cvičení:

The labs consist of theoretical exercises and practical assignments (homework). Programming language for practical assignments: MATLAB.

Literatura:

Textbook: "Boyd and Vanderberghe: Convex Optimization" (freely available on www). Lecture notes: will be available online after each lecture

Požadavky:

Linear algebra, Calculus, Probability and statistics, Logic and graph theory

Poznámka:

URL: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ae4b33opt/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ae4b33opt/start

Klíčová slova:

mathematical optimization, linear programming, least squares, convexity

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 5
BEKME5 Komunikace a elektronika V 5
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 5
BEKME4 Síťové a informační technologie V 5
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 5
BEKME2 Multimediální technika V 5
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BEOI1 Počítačové systémy P 5
BEOI_BO Před zařazením do oboru P 5
BEOI3 Softwarové systémy P 5
BEOI2 Informatika a počítačové vědy P 5
BEKYR1 Robotika V 5
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BEKYR3 Systémy a řízení V 5
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.