Popis předmětu - AE4M33DZO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4M33DZO Digital image
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The subject teaches how to process two-dimensional image as a signal without interpretaion. Image acquisition, linear and nonlinear preprocessing methods and image compression will be studied. Studied topics will be practised on practical examples in order to obtain also practical skills.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4M33DZO

Osnovy přednášek:

1. Image, its acquisition and physical foundation. Color. Projection through the lens.
2. Digital image. Contiguous pixels. Distance. Intensity histogram.
3. Brightness and geometric transformations, interpolation.
4. Processing in the spatial domain. Convolution. Corelation. Noise filtration.
5. Fourier transformation I.
6. Fourier transformation II. Sampling theorem.
7. Use of the Fourier transform for images. Filtration in the frequency domain.
8. Splines, B-splines. Advanced interpolation.
9. Image reconstruction. Edge detection.
10. Multiple scale image rocessing. Wavelet transformation.
11. Image compression.
12. Texture.
13. Mathematical morphology.
14. Image processing as a solution of partial dif. equations. Inpainting.

Osnovy cvičení:

1. MATLAB. Homework 1 assignment (image acquisition).
2. Constultations. Solving the homework.
3. Constultations. Solving the homework.
4. Constultations. Solving the homework.
5. Homework 1 handover. Homework 2 assignment (Fourier transformation).
6. Constultations. Solving the homework.
7. Constultations. Solving the homework.
8. Constultations. Solving the homework.
9. Homework 2 handover. Homework 3 assignment (local preprocessing).
10. Constultations. Solving the homework.
11. Constultations. Solving the homework.
12. Constultations. Solving the homework.
13. Consultations. Homework 3 handover.
14. Written test. Presentation of several best student homeworks.

Literatura:

1. Šonka, M., Hlaváč, V., Boyle, R.D.: Image processing, analysis and machine vision. 3. vydání, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007.
2. Svoboda, T., Kybic, J., Hlaváč, V.: Image processing, analysis and
machine vision. The MATLAB companion, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007.

Požadavky:

Předpokládá se, že studentka (student) zná matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na FEL ČVUT.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ae4m33dzo/start

Klíčová slova:

digital image processing, image acquisition, Fourier transformation

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEEEM1 Technologické systémy V 1
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MEEEM3 Elektroenergetika V 1
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz PO 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 18.6.2021 19:51:03, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.