Popis předmětu - AE3M14AML

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE3M14AML Aerodynamics and mechanics of flight
Role:PO Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13114 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Subject clarifies substantial relations and effects of force influence of flowing fluid on surface of airfoil, wing or complete airplane at subsonic or supersonic airspeeds. There are discussed elements of propeller, jet and rocket propulsion and necessary conditions for airplane stability and control subject. Further subject deals with basic tasks of airplane performance, motion of spacecraft in space and its re-entry to earth surface.

Osnovy přednášek:

1. Property of gas, kinematics of flow field, fundamental equations of fluid mechanics and thermodynamics.
2. Measurement of airspeed. Potential flow, lift. Rotational flow. Dimensional analysis and similarity.
3. Navier-Stokes formula. Laminar and turbulent flow. Boundary layer.
4. Airfoil nomenclature, theory of thin airfoil, integral characteristics, effect of viscosity, families of airfoils.
5. Wing nomenclature, effects of finite span, lifting line theory, characteristics of wing. Twisted wing.
6. Devices for increasing of lift, harmful drag. Subsonic compressible flow, critical parameters.
7. Compressibility corrections. Swept and delta wing. Principles of stability and control.
8. Propulsion types and efficiency. Theory of propeller propulsion. Helicopter rotor. Piston aviation engine.
9. Jet propulsion. Blade, non-blade and rocket engine. Construction of wing, tail wings, fuselage.
10. Airplane performance (basic regimes of flight, some flight maneuvers). Standard atmosphere.
11. Gas dynamics. Supersonic flow over airfoil and wing, wave drag. Transonic flow.
12. Motion of rigid body in outer space. Reference frames, Euler angles. Orbital trajectory.
13. Hypersonic flow. Exoatmospheric phase of flight, re-entry corridor and trajectory. Aerodynamic heating.

Osnovy cvičení:

1. Fundamental equations of fluid mechanics and thermodynamics.
2. Potential flow. Measurement of airspeed.
3. Boundary layer. Aerodynamic tunnel.
4. Airfoils characteristics, airfoils families.
5. Induced parameters. Wing twist.
6. Panel methods.
7. Static a dynamic stability.
8. Propeller diagrams. Characteristics of aviation engines.
9. Construction and mechanization of wing and fuselage.
10. Gliding flight, required and available thrust, range and endurance.
11. Climbing flight, ceiling, V-n diagram, steady horizontal turn, takeoff and landing.
12. Dynamics of body motion in space.
13. Re-entry phase of flight. Assessment.

Literatura:

1. Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005.
2. Anderson, J. D. Jr., : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007
3. Anderson, J. D. Jr., : Modern Compressible Flow. McGraw-Hill, New York, 2003.
4. Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004.
5. Houghton, E.L., Carpenter, P.W. : Aerodynamic for Engineering Students. Butterwort-Heinemann, 2008.
6. Katz, J., Plotkin, A. : Low-Speed Aerodynamics, Cambridge University Press, 2008.
7. Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002.

Požadavky:

Klíčová slova:

aerodynamics, fluid mechanics, thermodynamics, gas dynamics, viscosity, compressibility, lift, drag, airfoil, wing, flap, slot, flight performance, stability, control,

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy PO 1


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.