Popis předmětu - A0B04S4

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S4 Španělský jazyk 4
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Lisá D., Lukešová A., Saláková D. Semestr:*

Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura II. (1. až 4. lekce). Součástí kurzu je také úvod do reálií hispanoamerických zemí.

Cíle studia:

Po absolvování kurzu student ovládá španělský jazyk na úrovni A2 společného evropského referenčního rámce.

Obsah:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura 2.

Osnovy přednášek:

Gramatické okruhy: - neurčitá a záporná zájmena - nepřímý a přímý předmět - imperativ (vykání) - gerundium - slovesné vazby s infinitivem - imperfektum - tvoření příslovcí - použití por x para Slovní zásoba: - ubytování - obchody - nakupování - oblečení - životní prostředí - příroda - vyprávění

Osnovy cvičení:

1. - Úvod. Opakování lekce 8 až 10 (Aventura I.)
2. - Lekce 1 - De cinco estrellas.
Rozkaz. Ubytování.
3. - Lekce 1 - Reklamace.
Ser/estar Yucatán. Pero/sino.
4. - Lekce 2 - De tiendas.
Neurčitá zájmena. Číslovky.
5. - Lekce 2. - Oblečení.
Přímý a nepřímý předmět. Nakupování online.
6. - Lekce 2. - Comercio Justo.
Sloveso parecer.
7. - Lekce 3. - Vaya fauna.
Časování nepravidelných sloves. Estar + gerundio.
8. - Lekce 3. - Zvířata.
Vyjádření pocitů.
9. - Lekce 3. - Las islas Galápagos
Spojky.
10. - Lekce 4. - ¡Cómo pasa el tiempo!
Imperfektum.
11. - Lekce 4. - Vyprávění v minulosti.
Slovesné vazby s infinitivem.
12. - Lekce 4. - Los incas.
Tvoření příslovcí.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literatura:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 10. lekce učebnice Aventura I.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S4

Klíčová slova:

španělština, pokročilí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.