Popis předmětu - AD7B32KBE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B32KBE Kódy a bezpečnost
Role:P Rozsah výuky:14P + 6C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Zaměření předmětu odráží stoupající důležitost informační bezpečnosti. Předmět obeznamuje studenty se základními principy kryptografie, představuje v současnosti používané symetrické i asymetrické algoritmy. Pozornost je také věnována řadě kryptografických protokolů, které jsou využívány pro zabezpečení komunikace a se kterými se studenti mohou potkat v odborné praxi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B32KBE

Cíle studia:

Student získá ucelený přehled v oblasti informační bezpečnosti. Seznámí se s principy činnosti vybranných šifrovacích algoritmů a bezpečnostních protokolů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled
2. Teorie informace, Teorie složitosti, Steganografie, digitální vodoznaky,
3. Blokové šifry I - DES, AES, Camellia, Mars, Serpent, RC6, Blowfish
4. Blokové šifry II - AES, Camellia, režimy činnosti blokových šifer
5. Proudové šifry - RC4, A5, projekt eSTREAM
6. Kryptosystémy veřejného klíče
7. Hashovací funkce - MD-5, SHA-x, RIPEMD, Whirlpool, Tiger; útoky na hashovaní funkce, volba SHA-3
8. Kryptografické protokoly I - RADIUS, TACACS+, Kerberos, DIAMETER, IEEE 802.1x
9. Kryptografické protokoly II - IPsec (AH, ESP, IKE, ISAKMP, Oakley)
10. Kryptografické protokoly III - SSL/TLS, DTLS, SSH
11. Certifikáty, Certifikační autority, elektronický podpis, časová razítka
12. Zabezpečení bezdrátových sítí - IEEE 802.11, 802.15, 802.16
13. Zabezpečení mobilních sítí - GSM + GPRS/EDGE, UMTS, W-CDMA)
14. Standardy v oblasti informační bezpečnosti

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, BOZP
2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer
3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer
4. Kryptoanalýza transpozičních šifer
5. Úvod k laboratorním úlohám,
6. Testy prvočíselnosti, proudová šifra RC4
7. Operace v GF(2^8). Zadání domácích prací
8. Lab.1 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie IPsec
9. Samostatná práce
10. Lab.2 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie IPsec
11. Asymetrická kryptografie
12. Lab.3 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie SSL/TLS
13. Odevzdávánísemestrálních úlohm, kontrolní test
14. Rezerva

Literatura:

Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, free download at http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/ Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1 Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4

Požadavky:

A7B01MCS - Matematika pro informatiku Hodnocení předmětu: 70% zkouška, 30% individuální projekt Podmínky udělení zápočtu a detailní popis hodnocení jsou součástí prezentace k prvnímu cvičení dostupné na https://moodle.kme.fel.cvut.cz

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

bezpečnost, šifrování, protokol, autentizace, kryptografie, kryptoanalýza, AES, RSA, MD5, SHA1, EAP, 802.1x, WPA, utajení, integrita, steganografie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 4
BKSTMWM Web a multimedia P 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství P 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství P 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia P 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika P 4
BKSTMMI Manažerská informatika P 4


Stránka vytvořena 12.5.2021 07:52:01, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.