Popis předmětu - A7B36VYD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36VYD Vytěžování dat
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vytěžování dat (data miningu). Studenti se postupně seznámí se základními úlohami vytěžování dat, odhady parametrů pomocí pravděpodobnosti. Dále se základními metodami shlukové analýzy a metodami vyhodnocení úspěšnosti shlukování, vyhledávání častých množin a sekvencí. Poté se studenti seznámí se základy klasifikace (Bayesovský klasifikátor), následovat budou složitější klasifikační metody - rozhodovací stromy, lineární klasifikace, perceptron a dopředné neuronové sítě. Posledními tématy bude testování vytvořených modelů a kombinování modelů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36VYD

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se základními principy a technikami vytěžování dat. V rámci předmětu si také prakticky vyzkouší všechny probírané techniky.

Osnovy přednášek:

Osnova a obsah přednášek:
1) Úvod. Vytěžování s učitelem a bez učitele, příznaková reprezentace
2) Odhady parametrů pravděpodobnostního rozdělení, maximální věrohodnost, Gaussovská směs 3) Grafické pravděpodobnostní modely, odhady parametrů
4) Shluková analýza a analýza hlavních komponent
5) Samoorganizující se mapy
6) Časté množiny, sekvence a grafy
7) Klasifikační úloha, riziko, Bayesovský klasifikátor, klasifikace dle podobnosti
8) Rozhodovací stromy a pravidla
9) Lineární klasifikátor, rozšíření báze, LDA, logistická regrese
10) Perceptron a neuronové sítě s dopřednou strukturou
11) Testování modelů: křížová validace, ROC analýza
12) Kombinování modelů a výběr příznaků
13) Ukázky aplikací / Industrial show
Více podrobností viz: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b36vyd/prednasky/start

Osnovy cvičení:

1) Ukázka práce v Matlabu
2) Práce v prostředí RapidMiner
3) Částečná implementace EM
4) Ruční návrh struktury BN v dodaném nástroji
5) Clustering
6) SOM: clustering textu (termín výjimečně až za 2 týdny)
7) Konzultace text mining
8) Transakční data
9) Klasifikace
10) Rozhodovací stromy
11) Lineární klasifikátor
12) Testovaní a ROC
13) Odevzdani poslední úlohy, ukazka NN, zápočty
Více podrobností viz: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b36vyd/cviceni/start

Literatura:

Studijní materiály jsou dostupné na webu předmětu na stránkách: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b36vyd/start

Požadavky:

Viz web predmetu: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b36vyd/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b36vyd/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství PO 5
BPSTMSI Softwarové inženýrství PO 5


Stránka vytvořena 22.1.2021 09:50:25, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.