Popis předmětu - A0B04FCE2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Saláková D. Semestr:*

Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Obsah:

Lekce 5-8 z učebnice Gold First

Osnovy přednášek:

Week 1 Eat your heart out! Speaking, vocabulary; Grammar: countable, uncountable nouns Week 2 Eat your heart out! Use of English, sentence completion; Speaking and listening Week 3 Eat your heart out! Reading: Food and drink-multiple choice; Speaking and vocabulary-phrasal ; Grammar-passive Week 4 Progress test 1 - 5 Speaking, Vocabulary, Writing: review Week 5 On camera Listening: multiple choice, Speaking, Grammar-future forms Week 6 On camera Speaking, Reading focus-The future of entertainment Week 7 On camera Grammar: Future perfect and continuous; Vocabulary: expressions with get Week 8 Test Speaking: discussion, Vocabulary Week 9 A home from home Reading: multiple choice, Vocabulary: deducing meaning Week 10 A home from home Grammar: modal verbs, Listening: speculation, Vocabulary: describing places Week 11 A home from home Listening: multiple choice, Vocabulary: travel expressions with world, Grammar: relative clauses, Word transformations Week 12 Test, Moving on Writing: essay, Listening: multiple matching, Vocabulary: collocations, phrasal verbs Week 13 Moving on Speaking: collaborative task and discussion, Listening, Grammar: reporting verbs Week 14 Moving on Speaking, Vocabulary: linking words, Reading: multiple matching, Listening

Osnovy cvičení:

Week 1 Eat your heart out! Speaking, vocabulary; Grammar: countable, uncountable nouns Week 2 Eat your heart out! Use of English, sentence completion; Speaking and listening Week 3 Eat your heart out! Reading: Food and drink-multiple choice; Speaking and vocabulary-phrasal ; Grammar-passive Week 4 Progress test 1 - 5 Speaking, Vocabulary, Writing: review Week 5 On camera Listening: multiple choice, Speaking, Grammar-future forms Week 6 On camera Speaking, Reading focus-The future of entertainment Week 7 On camera Grammar: Future perfect and continuous; Vocabulary: expressions with get Week 8 Test Speaking: discussion, Vocabulary Week 9 A home from home Reading: multiple choice, Vocabulary: deducing meaning Week 10 A home from home Grammar: modal verbs, Listening: speculation, Vocabulary: describing places Week 11 A home from home Listening: multiple choice, Vocabulary: travel expressions with world, Grammar: relative clauses, Word transformations Week 12 Test, Moving on Writing: essay, Listening: multiple matching, Vocabulary: collocations, phrasal verbs Week 13 Moving on Speaking: collaborative task and discussion, Listening, Grammar: reporting verbs Week 14 Moving on Speaking, Vocabulary: linking words, Reading: multiple matching, Listening

Literatura:

Materiály: Gold First, New Edition, J.bell, A.Thomas, Pearson 2015 Unit 5- 8

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně. Během semestru píší studenti tři testy dosáhnout 65% z daných bodů. Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Webová stránka:

/cz/education/bk/predmety/12/55/p12550204

Klíčová slova:

FCE

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 2.8.2021 17:50:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.