Popis předmětu - A6M33BEZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky
Role:PO, F Rozsah výuky:2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými bezpečnostními riziky a opatřeními na jejich eliminaci nebo na jejich omezení při instalaci a užívání technických děl určených pro poskytování zdravotní péče - zdravotnických přístrojů a některých dalších přístrojů a zařízení obecného charakteru. Jde především o bezpečnost před úrazem elektrickým proudem. Informativně je pojednáno o bezpečí před působením tlaku plynu, medicinálních plynů a ionizujícího záření. Závažnou problematikou jsou nejen organizační a technická opatření na úseku bezpečnosti, nýbrž i prokazatelné záznamy o nich. Proto se předmět věnuje též databázi zdravotnických prostředků ve zdravotnickém zařízení. Dalšími důležitými tématy, navazujícími na předchozí, jsou management zdravotnické techniky, odborná správa ZT, analýza závad ZT, návrhy opatření na řešení, bezpečnostně technické kontroly - zásady a realizace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33BEZ

Cíle studia:

Seznámit studenty se opatřeními pro návrh bezpečných zdravotnických přístrojů a pro jejich bezpečné používání. Jedná se především o bezpečnost před úrazem elektrickým proudem, avšak též o nezbytnou funkčnost přístrojů a o minimalizaci rizika použití ionizujícího záření a medicinálních plynů.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Forma: kolokviální - kombinace přednášky a cvičení s prostorem pro otázky, názory a jiné reakce studentů. Hlavní témata: - Druhy ochran před úrazem elektrickým proudem-opakování, doplnění - Prostředí v místnostech pro lékařské účely z hlediska elekrotechniky - Zvláštnosti el. rozvodů v místnostech pro lékařské účely - Všeobecné požadavky na zdravotnické elektrické přístroje - Elektrické kontroly zdravotnických přístrojů ve výrobě a během jejich užívání nebo po opravách - Prostředky pro evidenci zdravotnických přístrojů: stanovení požadavků na SW a HW - organizace, work-flow, vliv lidského faktoru. Ukázka pokročilého sw řešení. - Management ZT, analýza závad, BTK - Ochrana před ionizujícím zářením - Bezpečnost při zacházení s medicínskými plyny, s tlakovými nádobami

Literatura:

[1] ČSN 60601-1, ed.2
[2] ČSN vznikající na podkladě HD 60364-7-710
[3] ČSN 33 2000-1
[4] ČSN 33-2000-4-41
[5] ČSN EN 50110-1
[6] ČSN EN 62353
[7] Prezentace přednášejícího v elektronické formě
Další materiály k výuce k dispozici zde: http://cw.felk.cvut.cz/courses/a6m33bez/materialy/

Požadavky:

Hlavním podkladem pro udělení zápočtu a zkoušky je úspěšné vypracování dvou písemných testů (v polovině a na konci semestru). Na hodnocení studenta má vliv i míra jeho aktivní účasti na výuce. Podrobnější informace o výuce, podmínkách pro udělení zápočtu, hodnocení zkoušky apod. naleznete ve výukových materiálech na stránce: http://cw.felk.cvut.cz/courses/a6m33bez/materialy/ ve složce s názvem - Informace o předmětu A6M33BEZ

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33bez/start

Klíčová slova:

Zdravotnické přístroje, elektrická bezpečnost, nezbytná funkčnost, ionizujicí záření, medicinální plyny.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MTR01 Telekomunikace a radiotechnika F
MTR05 Telekomunikace a radiotechnika F
MTR04 Telekomunikace a radiotechnika F
MTR03 Telekomunikace a radiotechnika F
MTR02 Telekomunikace a radiotechnika F
MSE04 Silnoproudá elektrotechnika F
MSE03 Silnoproudá elektrotechnika F
MSE02 Silnoproudá elektrotechnika F
MEL03 Elektronika F
MEL02 Elektronika F
MEK02 Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky F
MBI Biomedicínské inženýrství F
MEK01 Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky F
MEL01 Elektronika F
MSE01 Silnoproudá elektrotechnika F
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství PO 1


Stránka vytvořena 14.6.2021 09:50:50, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.