Popis předmětu - A6M33LI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33LI Lékařská informatika
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickou problematikou informačních systémů ve zdravotnictví, s ochranou lékařských dat, zpracováním lékařských dat a s inteligentními monitorovacími systémy. Je rovněž rozebírána možnost nasazení telemedicíny v různých oblastech zdravotní péče. Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí úloh lékařské informatiky, jako jsou databázové technologie, bezpečnost dat, příklady řešení zdravotnických informačních systémů, využití mobilních technologií, zdroje lékařských informací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33LI

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickou problematikou informačních systémů ve zdravotnictví, s ochranou lékařských dat, zpracováním lékařských dat a s inteligentními monitorovacími systémy. Je rovněž rozebírána možnost nasazení telemedicíny v různých oblastech zdravotní péče.

Osnovy přednášek:

1. Data, informace a znalosti v medicíně.
2. Standardizace a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; UMLS, MESH, SNOMED).
3. Ontologie, doporučené lékařské postupy, medicína založená na důkazech.
4. Elektronický zdravotní záznam (EHR), standardy (OpenEHR, CEN, HL7).
5. Ochrana a zabezpečení dat a jejich přenosu, archivace dat.
6. Zdravotnické informační systémy - typy, architektury.
7. Dedikované informační systémy (klinické, laboratorní, radiologické, praktických lékařů, apod.)
8. Systémy pro podporu rozhodování.
9. Distribuované systémy - typy, architektury.
10. Inteligentní monitorovací systémy
11. Telemedicína
12. Mobilní aplikace (e-Health, m-Health, p-Health)
13. Medicínské informační zdroje, kvalita zdravotnických informací na internetu.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33li/start

Literatura:

[1] Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika
[2] Shortliffe: Medical informatics
[3] Zvárová a kol.: Biomedicínská informatika

Požadavky:

Předpokládá se znalost (dovednost) programování v rozsahu předmětu B6B36PJV/A7B36PJV nebo ekvivalentní. Pokud student neprokáže tyto znalosti (vstupní test v prvním týdnu nebo potvrzení o absolvování předmětu 36PJV), nemá nárok na získání zápočtu.

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33li/start

Klíčová slova:

lekarska informatika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika P 1
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství P 1


Stránka vytvořena 28.10.2021 15:50:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)