Popis předmětu - A6M33SSL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět navazuje na kurs A0B01PSI (Pravděpodobnost, statistika a teorie informace). Rozšiřuje znalosti o další statistické metody s přihlédnutím ke specifikům dat v biologii a lékařství a problematice plánování a vyhodnocování studií. Zabývá se dále otázkami popisu a analýzy spolehlivosti technických systémů, jejího modelování, odhadu ve složitých systémech. Součástí kursu je přehled postupů ke zvyšování spolehlivosti zálohováním.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33SSL

Cíle studia:

Rozšíření znalostí o statistických testech a metodách v lékařství, teorie spolehlivosti.

Osnovy přednášek:

1. Opakování: relevantní koncepty teorie pravděpodobnosti.
2. Úvod do statistiky. Druhy veličin. Observační studie vs experiment. Odhady parametrů.
3. Metoda momentů. Metoda maximální věrohodnosti.
4. Intervalové odhady.
5. Metodika testování hypotéz. Chyby prvního a druhého druhu, ROC křivka.
6. Testy pro porovnání dvou rozdělení. Párový pokus. ANOVA.
7. Test dobré shody. Test nezávislosti. Test nekorelovanosti.
8. Lineární regrese.
9. Základy spolehlivosti, exponenciální rozdělení poruch.
10. Základní rozdělení poruch, výpočet kompozitních spolehlivostí.
11. Spolehlivost soustav.
12. Redundance a zálohování soustav.
13. Markovské modely pro spolehlivostní analýzu.

Osnovy cvičení:

1. Opakování pravděpodobnosti.
2. Vlastnosti odhadů parametrů, CLV.
3. Odhady parametrů: metoda max. věrohodnosti a momentová metoda.
4. Intervalové odhady.
5. Testování hypotéz.
6. Testování hypotéz: 2-výběrové a párové testy
7. Testy dobré shody.
8. Korelace, regrese.
9. Spolehlivost elementů soustav.
10.-11.  Spolehlivost složitých soustav.
12.-13.  Markovské modely spolehlivosti.

Literatura:

[1] Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Skriptum FEL ČVUT, 1. vydání, Praha, 2007. (in Czech)
[2] Nagy, I.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Cvičení. Skriptum FD CVUT, Praha, 2002. (in Czech)
[3] Papoulis, A.: Probability and Statistics, Prentice-Hall,1990.
[4] Starý, I.: Teorie spolehlivosti. Skriptum FEL ČVUT, Praha, 2002 (in Czech)
[5] Hoang, P. (Ed.): Handbook of Reliability Engineering, Springer Verlag, London/Berlin/Heidelberg, 2003,
ISBN 1852334533, 663 pp.

Požadavky:

Předpokládá se znalost základů teorie pravděpodobnosti v rozsahu vyučovaném v první části předmětu A0B01PSI (Pravděpodobnost, statistika a teorie informace). Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu je úspěšné absolvování vstupního testu z prerekvizit předmětu v prvním týdnu semestru. Pokud tento test student nesloží a nezruší si zápis předmětu, zápis mu propadá. Jako ekvivalent vstupního testu lze uznat úspěšné absolvovaní předmětu, který je stanoven jako prerekvizita předmětu (viz výše) a student si jej zapsal jako součast svého studijního plánu programu BMII.

Poznámka:

URL: https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ssl/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ssl/start

Klíčová slova:

statistické testy, teorie spolehlivosti

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika P 2
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství P 2


Stránka vytvořena 21.1.2021 17:50:30, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.