Popis předmětu - A6M33LTE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33LTE Lékařská terminologie
Role:P, V Rozsah výuky:2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

V předmětu lékařské terminologie se studenti učí rozumět lékařským textům s odbornou terminologii. Součástí předmětu je výklad klíčových klinických témat. Na cvičeních se studenti učí odborným lékařským termínům na textech z klinické praxe a jsou vedeni porozumět lékařskému textu jako celku. Lékařské texty pro procvičování, skládající se z lékařských zpráv, operačních protokolů, textů z literatury, jsou z oborů kardiologie, kardiochirurgie, neurologie a porodnictví. Kurz obsahuje i farmaceutickou terminologii. Je podán přehled o nejčastěji používaných zkratkách v medicíně. Je kladen důraz na samostatnou práci. V rámci cvičení získají studenti také základní návyky pro komunikaci v lékařském prostředí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33LTE

Cíle studia:

V předmětu lékařské terminologie se studenti učí rozumět lékařským textům s odbornou terminologii.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Presentace vybraných kapitol lékařské terminologie.
2. Čtení odborných textů.
3. Zadání témat pro domácí samostudium.

Literatura:

[1] Martin Vejražka: Terminologiae medicae IANUA, Praha, Academia 2006.
[2] Věra Linhartová: Praktická komunikace v medicíně, Grada 2007.

Požadavky:

aktivní účast na cvičeních, zpracování a presentace malé semestrální práce

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33lte/start

Klíčová slova:

Lékařská terminologie, lékařská latina

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V 4
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství P 1


Stránka vytvořena 14.6.2021 09:50:50, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.