Popis předmětu - A6M33IP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33IP Individuální projekt
Role:V Rozsah výuky:4C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. Seznam témat: http://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33IP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Seznam témat: http://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

http://cyber.felk.cvut.cz/study/student-projects/

Webová stránka:

http://cyber.felk.cvut.cz/study/student-projects/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V


Stránka vytvořena 18.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.