Popis předmětu - A6M33OZL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou struktury zdravotní péče, jejího financování a právního kontextu v ČR. Dále budou diskutovány právní aspekty spojené s vývojem, implementací a používáním informačních systémů a s vývojem, výrobou a distribucí zdravotnické techniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33OZL

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou struktury zdravotní péče, jejího financování a právního kontextu v ČR. Dále budou diskutovány právní aspekty spojené s vývojem, implementací a používáním informačních systémů a s vývojem, výrobou a distribucí zdravotnické techniky.

Osnovy přednášek:

1. Světové kodexy, Biomedicínská úmluva, WHO.
2. Systém zdravotní péče, nemocnice, modely financování, právní vztahy.
3. Podpora a ochrana veřejného zdraví, prevence nozokomiálních nákaz, epidemiologie, soustava zdravotnické statistiky.
4. Právní systém v ČR, začlenění do evropského kontextu, typy právních dokumentů, právní úkony.
5. Základní právní předpisy.
6. Obchodní zákoník, smlouvy, výběrová řízení.
7. Autorský zákon, zákon o patentech a vynálezech.
8. Legislativní aspekty vývoje, výroby a distribuce zdravotnických prostředků.
9. Zdravotnická dokumentace, ochrana dat pacienta, informovaný souhlas pacienta.
10. Právní problematika veřejného zdravotního pojištění.
11. Případové studie I.
12. Případové studie II.
13. Závěry pro praxi .
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Křepelka F.: Evropské zdravotnické právo. LexisNexis CZ.2004.
[2] Mach J.: Medicína a právo. C.H.Beck. 2006.
[3] Holčík J., Kaňová P., Prudil L.: Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Nár. centrum ošetřovatelství a nelékařských zdrav. oborů v Brně. 2005.
[4] Sbírka zákonů ČR, aktuální znění relevantních zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.
[5] Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR.

Požadavky:

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ozl/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V 4
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství P 4


Stránka vytvořena 21.1.2021 17:50:30, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.