Popis předmětu - A6M33AST

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o možnostech využití moderních ICT technologií v oblasti tvorby asistivních pomůcek a dohledových systémů pro osoby se specifickými potřebami (např. špatná pohyblivost, smyslové nebo kognitivní poruchy). Pozornost je věnována technickým aspektům konstrukce takových zařízení i perspektivám dalšího vývoje s využitím výsledků moderních disciplín (např. robotika, umělá inteligence) a s přihlédnutím k medicínské problematice nejčastějších druhů postižení či poruch. V rámci cvičení studenti získají základní praktické zkušenosti s používáním vybraných probíraných technologií.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33AST

Osnovy přednášek:

1. Asistivní technologie, kompenzační pomůcky a možnosti zlepšit lidský organismus, dohledové systémy - definice, principy a související etické problémy.
2. Rozhraní člověk-stroj, způsoby vzájemné komunikace a alternativní způsoby ovládání počítače (např. gesta, zvuky).Tělesné postižení - různé typy motorických handicapů a kompenzačních pomůcek. Euroklíč. Přístupy k zajištění mobility a ovládání prostředí.
3. Komunikace s počítačem prostřednictvím očních pohybů. Problém vstupu textu.
4. Zrakové postižení - zrakové vady, optické a optoelektronické pomůcky. Zrakové postižení - speciální SW
a multimodální komunikace. Nástroje pro navigaci v interiéru i exteriéru.
5. Použití přirozeného jazyka: nástroje pro převod mluvené řeči do textu a zpět. On-line tlumočník, titulkování.
6. Sluchové vady, komunikace neslyšících, pomůcky s vibrační a světelnou signalizací, různé typy zesilovačů.
Kochleární implantát: principy a použití.
7. Bezbariérový web a jiné programové produkty - pravidla tvorby přístupného SW a příslušná doporučení.
8. Kognitivní vady, poruchy komunikace, učení či paměti - augmentativní a alternativní komunikace. Speciální
vzdělávací programy, potenciál pro využití počítačem podporované výuky.
9. Dohledové systémy pro ohrožené pacienty (od epilepsie a diabetu po psychickou poruchu), způsob získávání
a zpracování relevantních informací.
10. Dohledové systémy a specializované služby pro seniory. Zjednodušené ovladače a další speciální pomůcky. Technologie v roli společníka.
11. Problematika bezpečného provozu dohledových systémů.
12. Rozhraní mozek - počítač (BCI, brain-gate systém): principy a omezení.
13. Technologie jako podpora řešení při některých vnitřních nemocech (např. inkontinence).
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Organizace předmětu. Kompenzační pomůcky pro poruchy hybnosti. I4Control a jeho používání.
2. Poruchy hybnosti a různá řešení pro psaní textu. Pokusy s alternativním ovládáním pojízdného křesla a jejich vyhodnocení.
3. Kompenzační pomůcky pro zraková postižení a jejich požadavky na bezbariérový web.
4. Exkurze k uživatelům asistivních technologií.
5. Zadání semestrální práce.
6.-7.  Používání a testování různých asistivních technologií a kompenzačních pomůcek.
8.-9.  Kompenzační pomůcky pro mentální postižení.
10.-11.  Experimenty s některými dohledovými systémy.
12.-13.  Odevzdání semestrální práce.
14. Zápočet.

Literatura:

[1] Cook, A.M., Polgar, J.M. (2007). Cook and Hussey's Assistive Technologies: Principles and Practice. 3rd Edition. Mosby.
[2] Murray, D., Aspinall, A. (2006) Getting It: Using Information Technology to Empower People with Communication Difficulties, Kingsley, Jessica Publishers.
[3] Mann, W.C. (2005) Smart Technology for Aging, Disability and Independence: The State of the Science,
John Wiley & Sons.
[4] Štěpánková,O., Fejtová,M., Novák,P.: Asistivní technologie, kapitola v knize Mařík, Štěpánková, Lažanský a kol.: Umělá intelligence (5), Academia 2007.

Požadavky:

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ast/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika PO 2


Stránka vytvořena 21.1.2021 17:50:30, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.