Popis předmětu - A6M33DVZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět nabízí přehled nástrojů pro dobývání znalostí z dat a demonstruje jejich využití na praktických úlohách. Zvláštní pozornost věnuje názorné prezentaci postupně získávaných výsledků, která výrazně usnadní komunikaci s vlastníkem dat (např. lékařem), který pak může lépe spolupracovat při volbě dalších směrů hledání.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33DVZ

Osnovy přednášek:

1. Dobývání znalostí - popis a metodika procesu CRISP, motivační příklady.
2. Nástroje pro modelování dat a jejich využití I.
3. Databáze, anonymizace a ochrana dat.
4. Slučování dat z heterogenních zdrojů.
5. Porozumění datům a jejich příprava, agregace dat.
6. Metody vizualizace dat. Identifikace odlehlých a nesprávných hodnot.
7. Volba relevantních atributů.
8. Práce s časovými řadami.
9. Nástroje pro modelování dat a jejich využití II.
10. Vyhodnocení a využití modelů.
11. Metody pro vizualizaci modelů.
12. Zpracování přirozeného jazyka jako vstupu.
13. Postupy zpracování komplexních dat.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Cvičení u počítačů dávají studentům možnost si na jednoduchých praktických úlohách procvičit práci s nástroji,které byly vysvětleny v přednáškách. K získání zkušeností s CRISP metodikou pak slouží individuální projekt, který je zadán každému studentovi.

Literatura:

[1] Berka, P.: Dobývání znalostí z databází, Academia 2003.
[2] Few, S.: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis - Now you see it. Analytics Press 2009.

Požadavky:

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33dvz/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství PO 3


Stránka vytvořena 14.6.2021 09:50:50, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.