Popis předmětu - A0B33BMI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky
Role:V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy biomedicinského inženýrství a informatiky. Pozornost je věnována problematice od základních kybernetických přístupů ke zkoumání a modelování živých organismů, přes měření a zracování biologických signálů až po lékařské přístrojové systémy a zdravotnické informační systémy. V rámci cvičení získají studenti základní zkušenosti s využitím lékařských přístrojů, se zobrazovacími systémy i s problematikou biomedicinské informatiky a zpracování biomedicínských dat a signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B33BMI

Osnovy přednášek:

1. Úvodní pojmy biomedicinského inženýrství a informatiky
2. Biologické signály, jejich vznik, měření a zpracování
3. Srdce, jeho činnost, elektrokardiografie
4. Neurony, mozek, centrální nervová soustava
5. Elektroencefalografie
6. Smyslové orgány, jejich funkce, měření a hodnocení vlastností
7. Modelování a simulace orgánů a organismů
8. Zobrazovací metody v lékařství I (rentgen, počítačová tomografie)
9. Zobrazovací metody v lékařství II (magnetická rezonance, ultrazvuk, PET, SPECT apod.)
10. Biomedicínská informatika, data, informace, znalosti
11. Umělá inteligence v medicíně
12. Robotika v medicíně
13. Telemedicína, principy a příklady použití
14. Asistivní technologie, smart homes

Osnovy cvičení:

1. Matlab a Simulink jako modelovací prostředí, zadání úloh
2. Základy zpracování dat a signálů I 3. Základy zpracování dat a signálů II
4. Měření EKG I 5. Měření EKG II
6. Měření EEG I 7. Měření EEG II
8. Měření tělesného složení pomocí bioimpedance
9. Měření audiometrem a spirometrem
10. Ukázky lékařské přístrojové techniky 1.
11. Ukázky lékařské přístrojové techniky 2.
12. Využití umělé inteligence v BMI
13. Zobrazovací systémy
14. Závěrečné hodnocení výsledků individuálních úloh. Zápočet

Literatura:

[1] Rozman J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia Praha. 2006
[2] Elektronické knihovny ČVUT: Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering
[3] Elektronické knihovny ČVUT: Wiley Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je odevzdání a úspěšná prezentace výsledků samostatné práce. Aktuální požadavky a informace o předmětu naleznete na: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a0b33bmi/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a0b33bmi/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.