Popis předmětu - A4B36ACM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B36ACM Seminář ACM z algoritmizace
Role:V Rozsah výuky:0P+3C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit schopnost studentů řešit algoritmické problémy z různých oblastí informatiky. Studenti se seznámí s novými algoritmy nad rámec standardního kurikula, naučí se rozpoznávat instance abstraktních problémů v úlohách z praktického života, dozví se jak maximalizovat efektivitu a minimalizovat počet chyb ve svém kódu a vyzkouší si práci pod časovým tlakem. Předmět je zároveň přípravou studentů na mezinárodní programátorské soutěže ACM International Collegiate Programming Contest (http://cm.baylor.edu/welcome.icpc). Soutěž ACM ICPC je soutěž tříčlenných studentských týmů, které mají k dispozici jeden počítač a snaží se vyřešit během pěti hodin co největší počet z deseti zadaných úloh. Studenti jsou proto vedeni ke spolupráci na řešení úloh a k práci v týmu. V rámci předmětu je organizována letní škola algoritmizace s mezinárodní účastí (účast na této škole je nepovinná). Předmět je přednostně pro studenty 2. ročníku bakalářského studia.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Časová a paměťová složitost Datové struktury Rekurze Dynamické programování Reprezentace grafů Prohledávání grafu Nejkratší cesta Kostra grafu Toky v sítích Výpočetní geometrie

Literatura:

1. Töpfer, P.: Algoritmy a programovací techniky
2. Cormen, T., Leiserson, C:E:, Rivest R.L.: Introduction to Algorithms
3. Databáze úloh ICPC

Požadavky:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b36acm/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.