Popis předmětu - XEP33SAM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XEP33SAM Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Chum O. Zakončení:ZK
Přednášející:Chum O. Kreditů:4
Cvičící:Chum O. Semestr:L

Anotace:

V průběhu kurzu budou studovány vybrané metody "state of the art", které mají volně k dispozici efektivní implementaci. Převážně půjde o obecné metody, které byly použity v různých aplikacích. Cílem pro studenty bude porozumět metodě, porozumět implementaci a umět metodu použít jako nástroj k řešení dalších problémů. Kurz bude mít dvě části. První bude podobný stylu reading group - studenti budou individuálně studovat a poté diskutovat publikované články. V druhé, praktické části, použijí studenti dostupnou implementaci metody k vyřešení zadaného problému.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XEP33SAM

Osnovy přednášek:

1. Přednášející seznámí studenty s tématem, které bude předmětem diskuse na příští přednášce, včetně motivace metody a stručného úvodu. Studenti obdrží materiály ke čtení a instrukce kde a jak stáhnout a nainstalovat relevantní implementaci. Dále bude zadán problém, který mají studenti pomocí metody vyřešit.
2. Studenti přečtou zadaný článek do následující přednášky (za dva či tři týdny) a připraví si dotazy a témata k diskusi. Během této doby studenti mohou konzultovat s přednášejícím.
3. Na následující přednášce bude metoda podrobně diskutována. Aplikace metody na zadaný problém bude vyjasněna.
4. Na cvičeních budou doma vypracované úlohy kontrolovány, diskutovány a budou vyjasněny nesrovnalosti.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Bude oznámena na přednáškách

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 15.6.2021 05:51:32, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.