Popis předmětu - A0B16FIL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B16FIL Filozofie
Role:V Rozsah výuky:2+0s
Katedra:13116 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:ZK
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice. Rozebírá se dnes aktuální postmoderní filosofie i její vztah k alternativnímu poznání.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16FIL

Osnovy přednášek:

1. Filozofie a filozofování. Pojem filozofie. Porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu.
2. Thales a škola v Mílétu. Otázka hledání prapodstaty (arché) dříve a dnes, hylozoismu a redukcionismu. Pojetí duše.
3. Pythagoras a jeho škola, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie.).
4. Myšlenky Hérakleita z Efesu. Dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií.
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.
6. Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes.
7. Atomismus a přírodní věda. Otázky determinismu.
8. Krize poznání, sofisté. Člověk měřítkem všeho? Sofistika a dnešní postmoderna.
9. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.
10. Paradox lháře a jeho novodobé obměny.
11. Platón, jeho život a filozofie. Svět idejí. Podobenství o jeskyni. Problém demokracie. Ideální stát nebo totalita?
12. Aristotelská logika a fyzika. Aristotelismus a scholastika.
13. Hellénistická filozofie, epikureismus a stoicismus. Alexandrijská škola, Eukleidés a matematika.
14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie. Dnešní skepticismus.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Zamarovský P., Příběh antické filosofie, ČVUT, Praha 2005
2. Capra, F., Tao fyziky, Praha, DharmaGaia, Praha 2004

Požadavky:

Zájem, jinak bez předběžných požadavků

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.